Coronavirus - pagina

Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw

 

Waar aanvragen 

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Toelichting benodigde gegevens op website RVO

Openstelling

T/m 18 juni 2020 (gesloten)

Waarvoor

Tegemoetkoming voor ondernemers in de sierteelt en bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw die meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst hebben door de coronamaatregelen.

Kijk op de website van het RVO welke sectoren in aanmerking komen voor de regeling.

Regeling

Berekening omzetschade

 • Het gemiddelde omzetniveau van de 3 vorige jaren (periode 12 maart tot en met 11 juni over de geleverde producten)
 • Omzet 2020 in dezelfde periode
 • Verschil tussen deze twee bedragen -/- 30% is de omzetschade die in aanmerking komt voor tegemoetkoming

Tegemoetkoming

 • Tegemoetkoming bedraagt 70% van bovenstaande bedrag
 • Tegemoetkoming is gemaximeerd per bedrijf (zie de website van RVO voor de specifieke bedragen)

De tegemoetkoming bedraagt dus maximaal 49% van de werkelijke omzetschade (70% van de omzetschade komt in aanmerking en daarover wordt een tegemoetkoming ontvangen van 70%).

Als er voor dezelfde schade andere financiële steun ontvangen is worden deze bedragen van de tegemoetkoming afgehaald (bijv. de NOW-regeling).

Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je een voorschot van 50% ca. 5 werkdagen na de goedkeuring. De rest volgt binnen 8 weken na ontvangst van de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken.

Voorwaarden

In de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020:

 • 30% minder omzet of brutowinst
 • Een doorlopende productie, maar weinig omzet
 • Producten die niet of slecht houdbaar zijn, met weinig of geen andere mogelijkheden om ze toch te gebruiken
 • Te maken met een seizoenspiek in productie, bezetting van personeel en omzet

In het bedrijf:

 • Geen ontslag voor uw werknemers bij het UWV om bedrijfseconomische redenen
 • De werknemers worden zoveel mogelijk in dienst gehouden
 • Blijft de loonsom zoveel mogelijk gelijk
 • Het loon van de werknemers wordt door betaald
Knelpunten

(Z)LTO pleit ook voor compensatie en steun voor ondernemers die recent zijn uitgebreid. In eerste instantie was hier geen ruimte voor in de regeling. De regeling is na lobby van LTO uitgebreid voor bedrijven die na maart 2017 zijn uitgebreid met minstens 10% meer teeltoppervlak. Een rekenvoorbeeld is opgenomen onder de veel gestelde vragen op de website van het RVO.  

Vaststellingsaanvraag

Vaststelling aanvragen kan nu nog niet. Hierover worden ondernemers en intermediairs geïnformeerd door het RVO. Dit dient uiterlijk 31 augustus 2020 ingediend te worden.

Voor de vaststellingsaanvraag stuur je bewijsstukken mee. Dat zijn verschillende documenten. Er wordt nog besloten of dit een verklaring van een accountant moet zijn. Het schade registratie formulier kan hier ook onderdeel van uitmaken (dit is afhankelijk van het omzetniveau van het bedrijf).

Voor producenten in de sierteeltsector die aan Royal FloraHolland leveren kunnen bij Royal FloraHolland een overzicht vragen met de omzetgegevens om daarmee de omzet te onderbouwen voor de aanvraag. 

Nadere informatie voor leden

Hulp nodig bij het aanvragen van de tegemoetkoming sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw neem contact op met een van de adviseurs van ZLTO: Frank van den Boomen.

Glastuinbouw Nederland is een Helpdesk steunmaatregel gestart om ondernemers die aangesloten zijn bij Glastuinbouw Nederland te ondersteunen op dit onderdeel. Zie de website van Glastuinbouw Nederland voor de contactgegevens.