Coronavirus - pagina

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

 

Waar aanvragen UWV

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Toelichting benodigde gegevens op website RVO: TOGS en TVL

Openstelling

TOGS: 27 maart t/m 26 juni 2020
TVL: eind juni wort deze opengesteld. TVL wordt nu nog nader uitgewerkt. Je kunt je inschrijven voor actuele updates van RVO over deze regeling via het aanvraagformulier.  

TVL volgt de TOGS regeling op. 
Waarvoor

TOGS: tegemoetkoming voor ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden. Vrij te besteden.

TVL: tegemoetkoming voor de vaste lasten van de onderneming.

Kijk op de site van het RVO of de hoofdactiviteit van jouw onderneming hiervoor in aanmerking komt. Bij agrarische recreatieondernemingen wordt naast de hoofdactiviteit ook gekeken naar de nevenactiviteit. O.a. agrarische recreatieondernemingen, paardensport en maneges, winkels, groothandel en tuincentra.

Regeling

TOGS

 • Eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 per onderneming (niet per vestiging)
 • Binnen 2 weken besluit en na positief besluit wordt er binnen een paar werkdagen uitbetaald

TVL

 • Omzetderving minimaal 30%
 • Tegemoetkoming maximaal € 50.000 voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020
Voorwaarden
 • Ingeschreven bij Kamer van Koophandel voor 15 maart 2020
 • Maximaal 250 medewerkers
 • Hoofdactiviteit is een van de vereiste KVK SBI-codes
 • Het bedrijf moet in NL gevestigd zijn
 • Onderneming moet fysiek afgescheiden zijn van de privé woning (met uitzondering van eet- en drinkgelegenheden en ambulante ondernemingen).
 • Je verklaart van 16 maart t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000 en ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten
 • Niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangen (deminimisverordening) de afgelopen 2 belastingjaren
Knelpunten

(Z)LTO pleit voor compensatie en steun voor ondernemers in de multifunctionele landbouw en een uniform kader met richtlijnen hoe met zorg, onderwijs en recreatie om moet worden gegaan. De TOGS-regeling is na lobby van LTO uitgebreid voor bepaalde MFL-bedrijven. Deze uitbreiding geldt ook voor de TVL regeling.

Nadere informatie voor leden

Hulp nodig bij het aanvragen van de TOGS regeling (uitkering of lening voor bedrijfskapitaal) neem contact op met een van de adviseurs van ZLTO: Gemma van den Berg, Anja Roes, Antoon Sanders, Frank van den Boomen, Harm de Kleynen, Gerard Willems, Veronique Verdurmen