Coronavirus - pagina

Tegemoetkoming fritesaardappelen

 

Waar aanvragen 

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Toelichting benodigde gegevens op website RVO

Openstelling

T/m 18 juni 2020 (gesloten)

Uiterlijk 15 september vaststelling tegemoetkoming aanvragen

Waarvoor Tegemoetkoming voor fritesaardappeltelers die in de periode van  16 maart tot en met 31 augustus 2020 de aardappelen door de coronamaatregelen niet kunnen verkopen.
Regeling

De tegemoetkoming kan aangevraagd worden voor de hoeveelheid fritesaardappelen die u nog in voorraad heeft en niet meer verkocht kan worden. Elke teler krijgt maximaal 6 cent per kilogram fritesaardappelen. De vergoeding is maximaal 40% van de gemiddelde marktwaarde in de periode van september 2019 tot en met februari 2020. U krijgt minimaal € 1.000 en maximaal € 150.000.

Hiervoor is € 50 miljoen beschikbaar. Wordt er in totaal meer aangevraagd? Dan krijgen alle aanvragers een vastgesteld percentage minder.

Voorwaarden

Je kunt door de maatregelen tegen het coronavirus jouw fritesaardappelen niet leveren. Dat geldt voor de periode van 16 maart tot en met 31 augustus. Het gaat om levering aan:

 • de voedingsindustrie die consumptieaardappelen verwerkt tot diepgevroren en/of koel-verse aardappelproducten;
 • groothandel (in kleinverpakking);
 • detailhandel (in kleinverpakking).

Je vraagt alleen een tegemoetkoming aan voor de fritesaardappelen die nog niet eerder zijn verhandeld op de termijnmarkt.

In jouw bedrijf:

 • vraag je voor jouw werknemers geen ontslag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen;
 • houd je jouw werknemers zoveel mogelijk in dienst;
 • blijft de loonsom zoveel mogelijk gelijk;
 • betaal je het loon van de werknemers door.

Dat geldt voor alle contractvormen.

Knelpunten

Tijdens het aanvragen was er veel onduidelijkheid over de interpretatie en definities van de regeling.

Vaststellingsaanvraag

Je krijgt van RVO een e-mail waarin staat vanaf wanneer je de vaststellingsaanvraag met bijlagen kunt versturen. Dat doe je uiterlijk 15 september 2020. Je stuurt de bijlagen mee die voor jouw situatie gelden:

Documenten die laten zien hoeveel fritesaardappelen je niet leverde. Het gaat om levering aan:

 • de voedingsindustrie die consumptieaardappelen verwerkt tot diepgevroren en/of koel-verse aardappelproducten
 • aan groothandel (in kleinverpakking)
 • detailhandel (in kleinverpakking)

Dit zijn CMR-vrachtbrieven, weegbonnen en facturen.

Een certificaat dat laat zien dat het gaat om de oogst consumptieaardappelen van 2019 in Nederland. Het gaat om een VVA-certificaat, VVAK-certificaat of GLOBAL G.A.P-certificaat. Of het perceelsfiche dat je hebtvan CKCert CVBA in België.

Documenten over jouw voorraad en kosten.

 • hoeveel aardappelen je met eigen vervoer als veevoeder leverde aan een veehouder in de buurt;
 • hoeveel aardappelen je voerde aan jouw eigen vee.

Een taxatierapport van een erkende taxateur als:

 • Je aardappelen voerde aan jouw eigen vee;
 • Je aardappelen met eigen vervoer als veevoeder leverde aan een veehouder in de buurt. Voor deze leveringen stuur je ook een overeenkomst mee die beide partijen hebben ondertekend.

Zie voor de actuele informatie de website RVO.

Nadere informatie voor leden

Hulp nodig bij het aanvragen van de Tozo regeling (uitkering of lening voor bedrijfskapitaal) neem contact op met een van de adviseurs van ZLTO: Gemma van den Berg, Antoon Sanders, Anja Roes, Frank van den Boomen, Harm de Kleynen, Gerard Willems, Veronique Verdurmen