Coronavirus - pagina

Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 

Waar aanvragen 

Gemeente
Toelichting benodigde gegevens op website van
gemeente/uitvoerende partner

Nadere informatie op de website van Rijksoverheid.

Openstelling

Tozo 1.0: 1 maart tot en met 31 mei 2020 (gesloten)
Tozo 2.0: 1 maart tot en met 30 september 2020

De Tozo regeling is onder aangepaste voorwaarden verlengd tot en met 30 september 2020.

Waarvoor Voor zelfstandige ondernemers (zzp’ers, ondernemers met personeel én DGA van BV) een aanvraag voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud.
Regeling

Uitkering van max. € 1.500 (gehuwde) en € 1.050 (alleenstaande) per maand. Uitkering is een gift bij rechtmatige verstrekking.

Binnen 4 weken toezegging inkomensondersteuning voor een periode van max. 3 maanden.

Voorwaarden
 • Woonachtig in NL
 • Het bedrijf moet in NL gevestigd zijn
 • Voor 17 maart 2020 gestart en voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar
 • Ingeschreven zijn bij Kamer van Koophandel
 • Onderbouwen dat uw inkomen minder dan het sociaal minimum bedraagt
Lening voor bedrijfskapitaal

Ook mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen

 • Hoofdsom max. € 10.157
 • Looptijd max. 3 jaar
 • In 2020 hoeft niet te worden afgelost
 • Rente 2%
Veranderingen Tozo 2.0
 • Partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd. Huishoudinkomen boven het sociaal minimum dan kun je geen aanspraak maken op de uitkering. Meer informatie over het bepalen van het (huishoud)inkomen vind je hier
 • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van je bedrijf en naar je vermogen. De kostendelersnorm wordt niet toegepast. Hierdoor is een snellere behandeling van de aanvraag mogelijk
  Let op: voor een aanvraag van een lening bedrijfskapitaal voert de gemeente wel een vermogenstoets uit
 • Hebben jij en je partner allebei een bedrijf? Per huishouden wordt maximaal 1 keer uitkering toegekend. Je kunt wel voor beide bedrijven een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen
 • De regeling geldt voor de maanden juni, juli, augustus en september en kan met terugwerkende kracht worden verleend. Als je al een Tozo 1.0 uitkering hebt ontvangen over een van deze maanden dan kun je enkel nog voor de resterende maanden de Tozo 2.0 uitkering aanvragen
Nadere informatie voor leden

Hulp nodig bij het aanvragen van de Tozo regeling (uitkering of lening voor bedrijfskapitaal) neem contact op met een van de adviseurs van ZLTO: Gemma van den Berg, Antoon Sanders, Anja Roes, Frank van den Boomen, Harm de Kleynen, Gerard Willems, Veronique Verdurmen