Workshop Nieuwe GLB; Puzzelen en rekenen

m6es2odd7c

Op 1 januari 2023 start het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). In de huidige GLB periode kunt u een vergroeningspremie krijgen, hoofdzakelijk door het zaaien van groenbemesters als EA. In het nieuwe systeem wordt ingezet op verduurzaming door middel van een Eco-regeling. In de Eco-regeling kan bovenop de basispremie (conditionaliteit) een extra premie verdient worden op drie niveaus; brons, zilver of goud. Respectievelijk € 60,-, € 100,- of € 200,- per hectare voor het hele bedrijf. Om te kunnen voldoen aan de Eco-regeling moeten maatregelen worden toegepast in de bedrijfsvoering die voldoende punten opleveren voor alle vijf de doelen; Klimaat, Milieu, Biodiversiteit, Water en Bodem en lucht. Naast punten moeten ook euro’s gescoord worden. Kortom het wordt rekenen en puzzelen, wat past bij uw bedrijf en bedrijfsvoering.


Workshop:

ZLTO Advies organiseert workshops om u te helpen bij de voorbereiding op het nieuwe GLB. Tussen 01-12-2022 en 31-01-2023 moet u bij RVO al aangeven met welke onderdelen u mee gaat doen en hoe u de Eco-regeling in gaat vullen.

Inhoud:

Samen met 8-12 collega boeren en tuinders kijkt u hoe u met uw eigen bedrijf kunt inspelen en voldoen aan het nieuwe GLB. Naast een algemene inleiding zal vooral de focus liggen op ieders individuele bedrijf en bouwplan.

 • Hoe kunt u voldoen aan de eisen voor de basispremie (conditionaliteit) met de Goede Landbouw en Milieu Condities (GLMC’s).
 • Aan welke eisen moet u voldoen om deel te nemen aan de Eco-regeling en uit welke Eco-maatregelen kunt u kiezen.
 • Hoe voldoende punten en euro’s scoren.
 • Werken met de simulatietool van RVO.
 • Wat is het effect op uw bedrijfsvoering, bedrijfssaldo en bouwplan.
 • Wat is de relatie met Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb).

Deelname:

De kosten per deelnemer zijn € 75,- excl. BTW.

Neem uw bouwplan mee, bijvoorbeeld een uitdraai van de percelen uit de Gecombineerde Opgave van dit jaar. Ook kunt u een laptop meenemen als u zelf onder begeleiding, wilt stoeien met de online simulatietool van RVO. Vergeet dan niet om uw gebruiksnaam, wachtwoord en telefoon waar de inlogcode voor ‘MijnRVO’ op binnenkomt mee te brengen.

Aanmelden:

Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Data:

 • Maandag 7 november 13.30-16.00 uur ’t Meulengat in Sluiskil
 • Donderdag 10 november 13.30-16.00 uur Zaal Koch in Kruisland
 • Dinsdag 15 november 13.30-16.00 uur ZLTO kantoor in Colijnsplaat
 • Donderdag 17 november 09.00-11.30 uur Café Zaal Schuttershof te Zundert 
 • GEANNULEERD - Woensdag 23 november 13.30-16.00 uur ZLTO kantoor in Colijnsplaat 
 • GEANNULEERD - Woensdag 30 november 13.30-16.00 uur ZLTO kantoor Colijnsplaat 
 • Dinsdag 13 december 09.00-11.30 uur ZLTO kantoor Colijnsplaat 
 • Woensdag 21 december 13.30-16.00 uur ZLTO kantoor Colijnsplaat