Lid worden!

Onze netwerken

ZLTO maakt onderdeel uit van diverse nationale en internationale netwerken die innovatieve ondernemers kunnen ondersteunen. Hier vind je een overzicht en kun je zelf bepalen of dit netwerk van belang is en hoe daarmee in contact te komen.

Internationale samenwerkingen

ZLTO werkt via LTO op internationaal gebied samen met haar zusterorganisaties met verschillende organisaties samen.

COPA

Comite des Organisations Professionelles Agricoles is de overkoepelende organisatie van de landbouworganisaties van de EU-lidstaten. Het COPA formuleert standpunten die ter kennis worden gebracht aan de Europese instellingen. Op deze wijze tracht men het Europese landbouwbeleid te beïnvloeden in de door de boeren en tuinders gewenste richting.

Daarnaast wordt met/in de volgende organisaties samengewerkt:

  • CEA (Confederation Europeenne de l'Agriculture)
  • IFAP (International Federation of Agriculture Producers)
  • Ceja (Confederation Europeanne de Jeunesse d'Agriculture)
  • EFA  (overkoepelende organisatie van Europese landarbeidersbonden)
  • COGECA (General Confederation of Agricultural Cooperatives)
  • CEPFAR (European Training and Development Centre for Farming and Rural Life)

Agriterra

Via Agriterra is ZLTO actief betrokken bij het opzetten van landbouworganisaties in onder andere Oost-Europa, Azië en Afrika. Zo kunnen ook zij zich in hun land inzetten voor de toekomst van hun leden en voor duurzaam ondernemen in markt en maatschappij en kunnen wij onze kennis verrijken.

Nationale samenwerkingen en netwerken

 

 Agrifood-Capital-logo1-650x300

Agri Food Capital

In AgriFood Capital werken overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen aan een gezonde toekomst van de regio. Waarom Noordoost-Brabant? Omdat het een unieke regio is wanneer het om voedsel gaat. Nergens anders is de agrifood keten zó compleet en van zo’n hoogwaardige kwaliteit als hier. Van boer tot bord, alles is in huis. De missie van AgriFood Capital voor 2020 is duidelijk: van Noordoost-Brabant dé topregio in agrifood maken. ZLTO is aangesloten bij AgriFood Capital, omdat goede kruisbestuiving en samenwerking tussen verschillende ketenschakels onmisbaar is voor nieuw leven. 

 AgriFoodTech-Platform

Agri Food Tech Platform

In april 2015 is het initiatief genomen om het AgriFoodTech Platform te starten door FME, de toenmalige 3TU (Eindhoven, Twente en Delft) en Wageningen University & Research (inmiddels 4TU). Namens LTO Nederland is ZLTO een van de initiatiefnemers. Het AgriFoodTech Platform heeft als doelstelling om de dialoog over de rol van technologie binnen de productie, verwerking, verkoop en consumptie van voedsel te faciliteren en te verbreden. Daarnaast wordt door het platform meerdere netwerken verbonden. Zo ontstaan er nieuwe samenwerkingen tussen de partners en de achterban van de partners van het platform. Via het platform heeft ZLTO toegang tot nieuwe netwerken. Daarnaast is het een communicerend platform en hierdoor krijgt ZLTO inzicht in hoe de maatschappij staat tegenover technologische toepassing in voedselproductie. Zo wil ZLTO inzichtelijk krijgen wat de vraag en het draagvlak is als het gaat om toekomstige voedselproductie.

              AgMD-logos-groot4

Agri meets Design

Agri meets Design is een initiatief van ZLTO, Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en hét platform waar boeren en ontwerpers elkaar ontmoeten en samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. Hoe gaan we de wereld op een duurzame manier voeden? Door het organiseren van ontmoetingen tussen boeren en ontwerpers, en het initiëren en ondersteunen van concrete samenwerkingen en projecten, laat Agri meets Design zien hoe design slimme en vernieuwende oplossingen kan bieden voor complexe ontwerpopgaven.  

 logo-delta

Biobased Delta

In een biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele grondstoffen als olie. ZLTO participeert actief in de Stichting Biobased Delta. Biobased Delta nestelt in de regio Zuidwest-Nederland. Deze biobased regio is rijk aan agrifood-, tuinbouw- en chemiebedrijven. Hierin zijn niet alleen ondernemers, maar ook kennistellingen en overheden vertegenwoordigd. Zij kunnen nieuwe markten aanboren door hun traditionele producten en werkwijzen te vernieuwen. Doordat bedrijven hun krachten bundelen, wordt de groei en aantrekkingskracht van de biobased economy in de regio versterkt.

 logo-DAFW-vierkant

Dutch Agri Food Week

Kinderkookwedstrijden, een kijkje achter de schermen bij boeren, innovatietours bij bedrijven, congressen en hoorcolleges over de feiten en fabels rond voedsel. Tijdens de Dutch Agri Food Week kan heel Nederland nieuwe inzichten opdoen over de toekomst van ons voedsel. Dutch Agri Food Week is een initiatief van de Topsector Agri & Food met Food Valley NL, AgriFood Capital, Greenport Westland – Oostland en Brightlands Greenport Venlo. ZLTO werkt (onder de vlag van LTO Nederland) mee als nationale partner aan het programma, net als Albert Heijn, FrieslandCampina, ministerie van Economische Zaken, Rabobank, Vion Food Group, het MKB-cluster Healthy Food en Wageningen University & Research. 

 logo%20GROW%20campus%20Den%20Bosch

Growcampus

De Grow Campus is de voedingsbodem voor nieuwe bedrijvigheid in de agrifood sector. Voor iedere ambitie is plek. De Grow Campus verbindt onderwijs, onderzoek en de praktijk. Stevig geworteld in ’s-Hertogenbosch reikt het netwerk van de Grow Campus tot ver daarbuiten. Al 30.000 studenten, 3.000 professionals en 30 bedrijven laten de campus groeien. ZLTO is partner van het eerste uur. De Grow Campus biedt ZLTO een mooie luifel voor haar producten en diensten. Zo zet de Grow Campus de open faciliteiten van Agri & Food Plaza in de etalage (vb. auditorium, proefkeuken en vestigingsruimte) en worden specialisten betrokken bij samenwerkingsprojecten en opleidingsaanbod i.s.m. onderwijsinstellingen op de Grow Campus. Leden van ZLTO kunnen uiteraard gebruik maken van de diensten van de Grow Campus.

 kennisportaal.nl.JPG

Kennisportaal.nl

Het blijkt dat veel ondernemers dezelfde vragen hebben over bepaalde thema's. Kennisportaal 'vangt' deze thema's en organiseert netwerkbijeenkomsten, workshops en een online omgeving waarin groepen met elkaar kunnen discussiëren. Het Kennisportaal is een initiatief van OndernemersLift+ en ZLTO is een van de belangrijke kennispartners. 

 Logo-LIB

Landbouw Innovatie Bureau (LIB)

Landbouw Innovatie Brabant, het samenwerkingsverband van ZLTO met de provincie Noord-Brabant, heeft in 2016 zo’n 40 projecten gesteund waarbij circa 400 bedrijven betrokken waren. Meestal zijn dat lidbedrijven, maar dat is geen must. In het verleden gestarte projecten komen gelukkig weer een stap verder, bijvoorbeeld de bladbreekrobot in de tomatenteelt waarin LIB in 2005 heeft geïnvesteerd. Dat bedrijf won in 2016 de eerste prijs op de GreenTech beurs. Daarnaast heeft varkensbedrijf Van der Meijden in Oirschot met zijn open weekend in april 2016 veel vernieuwing laten zien. De ondernemer kreeg veel positieve reacties van de 5.000 bezoekers.

 ONDERNEMERSLIFTplus_logo

Ondernemerslift +

OndernemersLift+ past in het streven van ZLTO om (student-)ondernemers in de groene ruimte te stimuleren, ontwikkelen en ondersteunen in de realisatie van hun innovatief idee en/ of ondernemersdroom. Met OndernemersLift+, de uitvoerder van het valorisatieplan AgriFood Capital Noordoost-Brabant, committeren de initiatiefnemers HAS Hogeschool, ZLTO, zeven lokale Rabobanken, Stichting OndernemersLift+, Starters Succes Oss, Startersmarktplaats Veghel-Uden-Schijndel, ROC De Leijgraaf, ROC KW1C, Avans Hogeschool en de 20 regiogemeenten in Noordoost-Brabant zich gedurende zes jaar aan een grootschalig actieplan dat moet leiden tot 100 nieuwe innovatieve starters in de regio. Hiermee willen de partners de regionale economische slagkracht versterken.

 TOP-001-logo-groen-vlak

Topsector Agri & Food

Om zowel maatschappelijke als economische kansen te benutten stimuleert de Topsector Agri & Food de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties. Zij coördineren het tot stand komen van de innovatieagenda, verzorgen de onderzoeksprogrammering en adviseren het topteam van de Topsector over te maken afspraken met de minister van Economische Zaken. Daarnaast ondersteunen de innovatiemakelaars en het MKB-loket ondernemers bij de ontwikkeling van innovaties. ZLTO is nauw betrokken Topsector Agri & Food en verantwoordelijk voor de de uitvoeringslijn Markt en Maatschappij van het programma. 

 3820_1075%20Agrofood_masker

UBA2020

Project ‘Makel en schakelwerkzaamheden Agrofood Brabant 2020’. De Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA) is door Provincie Noord-Brabant opgesteld, met als doel om in 2020 tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio’s van Europa behoren. In 2016 is de UBA geactualiseerd, waarbij het accent verschoven is naar innoveren. Vanuit het Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020, onderdeel van de UBA, zijn de afgelopen drie jaar middelen aan ZLTO beschikbaar gesteld voor makel- en schakelwerkzaamheden die leiden tot innovatieve economische ontwikkelingen.