Lobby maandoverzicht: PAS-melders, schaderegeling overstromingen en Dier&Recht

20200515 Lobby5-01

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in het nieuwe maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand augustus 2021.

LTO NL

  • De campagne van Dier&Recht tegen de zuivelsector deed veel stof opwaaien. LTO reageerde door met ZuivelNL, de ketenorganisatie van de Nederlandse zuivelsector, een klacht in te dienen bij de Reclame Code Commissie.
  • Het kabinet presenteerde de hoofdlijnen van de schaderegeling naar aanleiding van de overstromingen in juli. LTO pleitte voor duidelijkheid voor álle boeren met waterschade, LNV bevestigde in de media dat er aan een dergelijke regeling wordt gewerkt.
  • LTO geeft duidelijke handreikingen aan de formerende partijen in Den Haag, in de vorm van 7 video’s van bestuurders. Onder meer over het stikstofbeleid, verdienvermogen, klimaat en voedselzekerheid.

ZLTO

Gerelateerd nieuws

6
Nieuwsbrief
152