Glastuinbouwbedrijven gecontroleerd op stikstofuitstoot

In Nederland, maar zeker in Brabant is momenteel veel te doen over de uitstoot van stikstof. De eerste gedachten die de meeste mensen hierbij hebben is de uitstoot van ammoniak bij veehouderij bedrijven. Maar ook vele andere bedrijven stoten stikstof uit alleen dan in de vorm van NOx. Zo ook veel glastuinbouwbedrijven.

De omgevingsdiensten in Brabant hebben namens provincie Noord-Brabant de taak om bedrijven te controleren op de uitstoot van stikstof. De meeste glastuinbouwbedrijven wisten tot voor kort niet dat ze een Wnb vergunning nodig hadden en hebben te goeder trouw gehandeld. Glastuinbouw Nederland en ZLTO vinden dat er niet actief gehandhaafd moet worden en dat er een generieke oplossing moet komen voor het probleem.

Desondanks wordt een aantal glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant gecontroleerd en daarbij wordt aangegeven dat inzichtelijk gemaakt moet worden of het glastuinbouwbedrijf een vergunning nodig heeft in het kader van de Wet Natuurbescherming. Aan deze bedrijven is door de omgevingsdienst een brief verzonden waarin wordt verzocht om informatie te overleggen over het gasverbruik en verkeersbewegingen binnen het bedrijf. Deze bedrijven worden in deze brief verzocht om binnen 2 weken de gegevens te overleggen.

Let echter goed op welke gegevens je gaat insturen naar de omgevingsdienst. Deze gegevens kunnen gevolgen hebben voor het verder verloop van een eventueel te doorlopen vergunningsprocedure.

Aan de hand van de gegevens die je instuurt kunnen zij dan voor u beoordelen of je vergunningplichtig bent in het kader van de wet Natuurbescherming door een AERIUS-verkenning voor je op te stellen. LET WEL: daarbij hoort ook de vraag of jouw bedrijf over de goede milieutoestemming beschikt en sinds wanneer je deze toestemming/vergunningen al hebt (de zogenaamde referentiesituatie). Je kunt dat echter ook zelf doen of door je eigen adviseur laten doen. ZLTO advies kan je ondersteunen bij het zelf maken van een AERIUS-verkenning danwel het insturen van de juiste gegevens naar de omgevingsdienst zodat zij die toets voor je kunnen doen.  

Indien je hulp wenst bij het doorgeven van de gevraagde gegevens kun je contact opnemen met de adviseurs van ZLTO via de informatielijn op 073 217 33 33 of via info@zlto.nl. Zij zullen er dan voor zorgen dat een adviseur contact met je opneemt.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

13
Minder regels
173
2
Glastuinbouw
21