ZLTO reageert op omgevingsvisie provincie Zeeland

ZLTO heeft gereageerd op de ontwerp-Omgevingsvisie van de provincie Zeeland. Die omgevingsvisie ligt nu ter inzage.

ZLTO is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie. En ook bij de verdere voortgang willen we betrokken blijven. In onze reactie op de visie hebben we dan ook een aantal opmerkingen gegeven die wat ons betreft verbetering behoeven.

In het kader van lokale kringlopen wijzen we bijvoorbeeld op de behoefte van de Zeeuwse land- en tuinbouw aan organische meststoffen. Die worden nu nog voor 85% aangevoerd van buiten de provincie. Dit biedt perspectief voor het vestigen van veehouderij in de provincie, en dus moet goed worden nagedacht over hoe dit in de omgeving kan worden ingepast.

Wat betreft de beschikbaarheid van zoet water lijkt de nood nog niet te zijn doorgedrongen bij de provincie. In de omgevingsvisie wordt aangegeven dat 40 % van de gronden beschikt over zoete grondwatervoorraden, waaruit onttrokken kan worden. Dit is zwaar overschat en ligt dichter bij de 20%. Het is dus belangrijk dat we de discussie over dit thema blijven aangaan.

Lees hier onze volledige reactie op de Omgevingsvisie.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

5
Agr. Schouwen-Duiveland (Zeeland)
52
5
Agrarisch W Z Vlaanderen (Zeeland)
53
5
Borsele (Zeeland)
64
5
Goes (Zeeland)
79
5
Hulst (Zeeland)
83
5
Noord Beveland (Zeeland)
92
5
Oost Zuid-Beveland (Zeeland)
94
5
Terneuzen (Zeeland)
107
5
Tholen (Zeeland)
108
5
Walcheren (Zeeland)
112
1
Water
3