Lobby maandoverzicht: beter GLB-akkoord, energiestrategie Brabant en zoet water Zeeland

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in het nieuwe maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand juni 2021.

LTO

  • Na 3 jaar discussie lijkt er een akkoord te zijn over het GLB, dankzij LTO ligt er nu een beter compromis dan voorheen. Punt van kritiek is dat er meer van boeren gevraagd wordt, terwijl het budget omlaag gaat.
  • Na het aannemen van een nieuwe Wet Dieren werden veel vragen gesteld over de uitvoerbaarheid, vooral van de bepalingen die ingebracht waren door de PvdD. POV, NJAK en LTO drongen aan op reparatie van deze wetsbepalingen, op onderdelen kwam deze oproep terug in aangenomen Kamermoties.
  • De coalitie toekomstbestendige melkveehouderij kwam met haar voorstel om een vitale melkveehouderij in Nederland veilig te stellen, om perspectief te bieden aan de melkveehouders van de toekomst.

ZLTO

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

13
Beregenen tegen droogte
185
13
RES vormt kans
187
6
Nieuwsbrief
152