Lid worden!

ZLTO: schrap leges voor tegemoetkoming Faunaschade

De leges die de provincie Noord-Brabant heft op het aanvragen van vergoeding van faunaschade, moeten worden afgeschaft. Daarvoor pleit ZLTO in een brief die deze week naar de Provinciale Staten wordt verstuurd.

Als agrarisch ondernemers faunaschade ondervinden, kunnen zij een tegemoetkoming in de schade aanvragen bij het Faunafonds. Op deze aanvraag heft de provincie Noord-Brabant 300 euro leges. Daarnaast betaalt een boer met faunaschade 250 euro eigen risico en wordt een eventuele vergoeding uitbetaald vanaf 50 euro. Voordat een boer dus één euro schadevergoeding krijgt is deze dus 600 euro kwijt. Dit voelt uiterst onrechtvaardig.

Met name kleinere bedrijven worden bovengemiddeld hard geraakt door deze regeling. Zij hebben vaak niet de benodigde oppervlakte om het aanvragen van de tegemoetkoming interessant te maken. Onderzoek in de Eempolder in opdracht van de FBE Utrecht (Schuurmans, 2017) wees uit dat vooral kleinere blijven zitten met faunaschade.

Deze onrechtvaardigheid is voor acht andere provincies al aanleiding geweest om af te zien van het heffen van deze leges. Vanuit principes van rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid roept ZLTO de provincie Noord-Brabant op om dit voorbeeld te volgen en het heffen van leges stop te zetten.

Daadwerkelijke schade beter in beeld

Doordat een groot deel van de schade niet geclaimd wordt, is de werkelijke omvang van faunaschade niet goed in beeld bij overheidsinstanties. De laatste jaren neemt het aantal dieren dat landbouwschade veroorzaakt toe: zwijnen, ganzen, zwanen en dassen. Dit heeft als gevolg dat ook de schadecijfers drastisch stijgen, van zes miljoen euro in 2006 naar ruim 25 miljoen euro in 2019. CLM-onderzoek uit 2013 toonde bovendien aan dat de daadwerkelijke schade op het boerenland een factor vijf hoger is dan de optelsom van tegemoetkomingen. De huidige ‘schadevergoedingdrempel’ van 600 euro speelt hierbij een hoofdrol, evenals het feit dat bepaalde schade niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Standpunt ZLTO over faunaschade

Nederland is een dichtbevolkt, druk land. In ons landschap willen we ruimte voor wonen, water, landbouw, infrastructuur, recreatie én natuur. Soms is er in ons landschap sprake van spanning tussen belangen, bijvoorbeeld tussen landbouw en natuur. Als grote hoeveelheden ganzen, zwijnen of houtduiven agrarische gewassen beschadigen of helemaal opeten.

Faunaschade standpunt

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

2
Akkerbouw
17
2
Biologische land
18
2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Fruitteelt
20
2
Melkgeitenhouderij
23
2
Melkveehouderij
2
2
Multifunctionele landbouw
24
2
Paardenhouderij
25
2
Pluimveehouderij
26
2
Schapenhouderij
29
2
Varkenshouderij
30
2
Vleeskalveren
31
2
Vleesveehouderij
142
2
Vollegronds tuinbouw
32
13
Faunaschade
175
13
Wolf
181