Lobby maandoverzicht: cao open teelten, stikstofwet en biodiversiteitsmonitor

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in het nieuwe maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand maart 2021.

LTO NL

  • LTO presenteerde haar Grondvisie 2021. De land- en tuinbouw heeft meer grond nodig. Daarom pleit LTO voor de aanwinning van nieuw land, slimmer gebruik van de ruimte die er is, en betere bescherming van het landbouwareaal.
  • Er verschenen twee adviezen over het oplossen van de stikstofproblematiek. LTO ziet in beide stukken grote problemen met de praktische uitvoerbaarheid en er is geen enkele aandacht voor het (terug)verdienvermogen van boeren en tuinders.
  • De Eerste Kamer stemde in met Stikstofwet, waarmee voor veel boeren en tuinders oplossingen nu een stuk dichterbij komen. LTO kijkt terug op een zeer geslaagde lobby, maar blijft zich zorgen maken over het aanvullende reductiedoel van 2035. 
  • De vakbonden stemden in met de cao Open Teelten. Er werden nieuwe afspraken gemaakt over een loonsverhoging, huisvesting en onwerkbare weersomstandigheden. 

ZLTO

Laat je mening horen over onkruidbestrijdingsmiddelen

Voor jou als lid is het mogelijk om mee te discussïeren over dit onderwerp op het ZLTO Ledenforum. Deze input nemen we mee in onze belangenbehartiging.

Aantal leden

50

Aantal berichten

16

Aantal interacties

15
Inloggen

Laat je mening horen over het wolvenbeleid

Voor jou als lid is het mogelijk om mee te discussïeren over dit onderwerp op het ZLTO Ledenforum. Deze input nemen we mee in onze belangenbehartiging.

Aantal leden

38

Aantal berichten

24

Aantal documenten

3
Inloggen

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

13
Beregenen tegen droogte
185
13
Glastuinbouw en TOV
178
13
Mestbewerking in het buitengebied
182
13
Natuurbeheer op boerenerf
186
6
Nieuwsbrief
152