Maandoverzicht lobby: lagere fosfornormen, meer coronasteun en andere resultaten

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in het nieuwe maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand januari 2021.

LTO Nederland

  • Er kwam een nieuw pakket coronasteunmaatregelen, waarin LTO veel terugzag van haar pleidooi voor meer steun voor boer en tuinder in de huidige penibele economische situatie.
  • De fosfornormen voor melkveemengvoeders werden aangepast zodat die weer op het niveau kwam van vóór de aanscherping in 2017. LTO, NZO, VLB en Nevedi werken samen aan een optimale benutting van mineralen.
  • LTO vocht in een tweetal rechtszaken voor de belangen van boer en tuinder. Helaas oordeelde de Raad van State dat de gegevens van 10 PAS-melders toch openbaar moeten worden en kreeg de insluiper van een konijnenhouder een teleurstellend lage straf.

ZLTO

  • Nieuwe plannen voor ontpoldering konden rekenen op afkeuring van ZLTO en waterschap.
  • Het eerste uitvoeringsjaar van Fabulous Farmers (FAB) zit erop. Zes bedrijven in Zeeland en West-Brabant gingen aan de slag met functionele agrobiodiversiteit. 
  • Rond het Veerse Meer wordt door 4 ZLTO-afdelingen meegeschreven aan een gebiedsvisie.
  • Een recente uitspraak van de Raad van State zorgt ervoor dat veel agrarische bedrijven flink kosten kunnen besparen op hun Wnb-vergunning. 
  • De impact op de landbouw en de agrarische structuur wordt meegenomen in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie in Hart van Brabant. M.u.v. van bestaande initiatieven komt er tot 2023 een moratorium op de aanleg van zonnevelden. Een motie van CU-SGP in de Brabantse Staten om het principe van de zonneladder toe te laten passen door de gemeenten werd gesteund.
  • ZLTO sprak in op de concept-omgevingsverordening. Het gaat om regels voor kassen en permanente teeltondersteunende voorzieningen, veehouderij, bouw-sloopregeling, energie en wonen in het buitengebied. 
  • ZLTO stuurde een brief aan de provincies om te organiseren dat boeren en (hobby)veehouders op tijd gewaarschuwd kunnen worden voor zwervende wolven.

2021-02-16 16_17_37-Postvak IN - mark.ijsendoorn@zlto.nl - Outlook

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

2
Akkerbouw
17
2
Biologische land
18
2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Fruitteelt
20
2
Glastuinbouw
21
2
Konijnenhouderij
22
2
Melkgeitenhouderij
23
2
Melkveehouderij
2
2
Multifunctionele landbouw
24
2
Paardenhouderij
25
2
Paddenstoelenteelt
27
2
Pelsdierenhouderij
28
2
Pluimveehouderij
26
2
Schapenhouderij
29
2
Varkenshouderij
30
2
Vleeskalveren
31
2
Vleesveehouderij
142
2
Vollegronds tuinbouw
32