Lid worden!

Kalverhouderij in gesprek met provincie Noord-Brabant

Op woensdag 27 januari heeft de werkgroep Emissiereductie Kalverhouderij Noord-Brabant een video-overleg gehad met landbouwgedeputeerde Elies Lemkes en enkele beleidsambtenaren van de provincie. De werkgroep ging het gesprek aan met als doel meer ruimte te creëren voor Brabantse kalverhouders zodat zij makkelijker kunnen voldoen aan de milieueisen van de provincie.

Bij het aannemen van de Interim Omgevingsverordening (IOV) op 27 november 2020 werd ook een motie aangenomen van D66, ChristenUnie en SGP. In die motie krijgt Gedeputeerden Staten (GS) de opdracht in gesprek te gaan met ons (de Emissiewerkgroep Kalverhouderij) om extra mogelijkheden te bespreken voor kalverhouders om te voldoen aan de Brabantse milieueisen.

Voorafgaand aan het gesprek met gedeputeerde Lemkes heeft de werkgroep een toekomstvisie opgesteld voor de kalverhouderij in Noord-Brabant. Een belangrijk onderdeel van die visie is de enquête die half januari werd gehouden onder leden. Maar liefst 84 kalverhouders hebben de enquête ingevuld.

Uit de enquête blijkt dat 56 procent van de ondervraagden door wil gaan en wil investeren in emissiereductie. 8 procent overweegt vóór 2024 te stoppen. Ook is er een grote bereidheid (36% van ondervraagden) om een gedeelte van het bedrijf leeg te laten staan om daarmee te voldoen aan de milieueisen van de provincie Noord-Brabant. Deze laatste optie maakt op dit moment geen onderdeel uit van het huidige beleid. Maar gezien de grote belangstelling hiervoor, heeft de werkgroep deze optie wel naar voren gebracht.

Kort samengevat zijn er drie voorstellen gedaan:

  1. Ontwikkel beleid waarbij kalverhouders ook de mogelijkheid hebben om een gedeelte van het bedrijf (op stalniveau) leeg te laten staan zodat ze daarmee voldoen aan het Brabantse milieubeleid.
  2. Onderzoek samen met de werkgroep Emissiereductie Kalverhouderij de mogelijkheid van het opzetten van een Green Deal met de landelijke overheid waarbij een kalverhouder een collega-kalverhouder opkoopt en daarmee voldoet aan de reductie-eisen van Noord-Brabant. De kopende kalverhouder hoeft hierna x-jaar niet te investeren in emissiereductie. De stoppende kalverhouder levert zijn vergunning (of gedeelte van vergunning) in om kalveren te houden en/of geeft zijn bedrijf een nieuwe bestemming.
  3. Kies voor een andere manier van intern salderen. Het voorstel van de werkgroep is dat kalverhouders (of veehouders algemeen) bij het intern salderen kiezen voor een bedrijfsplafond waarna ze tien jaar zijn vrijgesteld van verdere investeringen. Op de korte termijn geeft dit een iets lagere ammoniakreductie op provinciaal niveau maar op de lange termijn een hogere ammoniakreductie omdat kalverhouders over tien jaar wellicht kunnen investeren in beschikbare brongerichte stalsystemen.

Gedeputeerde Staten werkt op dit moment aan de definitieve invulling van de Omgevingsverordening (OV). De werkgroep Emissiereductie Kalverhouderij Noord-Brabant blijft de komende maanden in gesprek met GS. In de loop van maart start GS de inspraakprocedure voor de OV die dan voorligt. In oktober 2021 neemt Provinciale Staten een definitief besluit over de OV waarna deze definitief wordt. De werkgroep hoopt tegen die tijd de drie speerpunten hierin terug te vinden.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

13
Stikstof
173
2
Vleeskalveren
31