Lid worden!

Regisseur adviseert bij behoud bijzondere boerderijen

Marieke Verbiesen - Nieuwe Oogst

Provincie Zeeland gaat de strijd aan tegen leegstaande agrarische bebouwing en geeft subsidie aan eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen. Zij kunnen een beroep doen op de diensten van boerderijenregisseur Levien de Putter.

Wat doet de boerderijenregisseur?

‘Ik help eigenaren bij de planvorming voor behoud en doorontwikkeling van hun historische boerderij of schuur. Het doel is om boerderijen te redden. Je ziet in Zeeland veel agrarische gebouwen leegstaan. Sommige zijn door particulieren gekocht, die er vervolgens geen raad mee weten.

‘De enige manier om monumenten overeind te houden, is deze een economische functie geven. Ze moeten op een of andere manier geld opleveren, anders zijn er weinig mensen die er geld in stoppen.’

Wanneer levert een gebouw geld op?

‘Eigenaren kunnen er een toeristische of recreatieve bestemming aan geven. Een zorgfunctie kan ook, net als permanente bewoning. Recreatie is het makkelijkst en daar is het meest mee te verdienen.

‘In de regelgeving zijn een aantal belemmeringen die niet helpen om deze gebouwen overeind te houden. Daarover ben ik met de overheid in gesprek.’

Waarom bent u de juiste persoon?

‘Ik ben architect, heb in de gemeenteraad van Borsele gezeten en ben al jaren actief als adviseur voor Boerderijenstichting Zeeland. Bovendien heb ik Nederlanders in Frankrijk geholpen met de restauratie van hun aangekochte boerderij. Kortom, ik heb verstand van bouwen en ik ken de weg in de politiek.’

Wie komen in aanmerking voor advies?

‘De provincie heeft een lijst opgesteld van zo’n 190 behoudenswaardige boerderijen. De eigenaren hebben hierover een brief ontvangen. Zij kunnen vrijwillig deelnemen aan een adviestraject. De provincie biedt eigenaren via de Boerderijenstichting een tegemoetkoming in de advieskosten. Mensen die denken dat ze een behoudenswaardig gebouw bezitten maar niet op de lijst staan, kunnen zich melden bij de Boerderijenstichting of Erfgoed Zeeland om te kijken of ze alsnog in aanmerking komen.’

Wanneer is een gebouw behoudenswaardig?

‘De gebouwen op de lijst zijn niet allemaal monumenten. Het kunnen ook boerderijen en schuren zijn van na de wederopbouw of de watersnoodramp die bijzonder zijn. Een enkele boerderij van begin jaren zestig is ook karakteristiek. Je zag destijds dat de agrarische sector andere eisen ging stellen aan gebouwen. Er moesten bijvoorbeeld grotere machines naar binnen kunnen en dat zie je aan zo’n boerderij.’

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

5
Agr. Schouwen-Duiveland (Zeeland)
52
5
Agrarisch W Z Vlaanderen (Zeeland)
53
5
Borsele (Zeeland)
64
5
Goes (Zeeland)
79
5
Hulst (Zeeland)
83
5
Noord Beveland (Zeeland)
92
5
Oost Zuid-Beveland (Zeeland)
94
5
Terneuzen (Zeeland)
107
5
Tholen (Zeeland)
108
5
Walcheren (Zeeland)
112