Maandoverzicht lobbyresultaten ZLTO (december 2020)

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in het nieuwe maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand december 2020.

LTO Nederland

ZLTO

  • GS van Noord-Brabant is per motie door een meerderheid van PS opgeroepen erop toe te zien dat gemeenten correct het principe van de zonneladder toepassen. GS heeft beloofd dit te doen. 
  • Op 11 december spraken Provinciale Staten van Noord-Brabant over de Omgevingsverordening, die zij eind 2021 zullen vaststellen. Een aantal fracties spraken steun uit voor de wensen van ZLTO. 
  • De provincie Noord-Brabant heeft een adviescommissie preventie wolvenschade ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit landbouw, schapenhouders, natuurorganisaties, faunabeheer en gemeenten.
  • Coalitie Zoet Water Zeeland verbreed: Een brede coalitie van agribusinesspartners werkt momenteel samen aan een masterplan Zoet water. Naast CZAV, Rabobank, Delphy,van Iperen en ZLTO heeft ook de NFO te kennen gegeven partner te willen worden bij de bouw van het masterplan.

2021-01-12 12_28_31-Paint 3D

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

6
Nieuwsbrief
152