Maandoverzicht lobbyresultaten (Z)LTO (november 2020)

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in het nieuwe maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand november 2020.

LTO

  • Boeren en tuinders kunnen nu ook TVL-subsidie aanvragen. De verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) biedt financiële ondersteuning voor de doorlopende vaste lasten terwijl er niet of nauwelijks omzet is door corona. 
  • Begin december wordt het voorstel voor de stikstofwet besproken in de Tweede Kamer. LTO besprak de materie alvast voor met Kamerleden, een initiatief dat vervolg krijgt in het ZLTO-werkgebied met twee webinars.
  • Veel punten uit de inbreng van LTO kwamen terug in het debat over de begroting van LNV. Onze inzet: geen onnodige regelgeving, maar een stimulerend toekomstperspectief. Dit zagen we terug bij initiatieven voor korte ketens, ruimte voor gewasveredeling en multifunctionele landbouw. Daar hoort eerlijkheid en nuance bij vanuit de politiek. Toen D66 pleitte voor het afschaffen van de intensieve veehouderij vanwege volksgezondheid heeft LTO snel gereageerd met feiten.
  • LTO sprak met Europarlementariërs over de Green Deal. LTO heeft grote zorgen over de top-down benadering van de Europese Green Deal en heeft deze gedeeld met de parlementariërs.
  • De meeste partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn gepubliceerd. LTO introduceert de Agrarische Programmatracker om een overzicht te geven. 

ZLTO

  • Afdeling Drimmelen-Geertruidenberg bood haar landbouwvisie aan bij de gemeenten. Met ondersteuning van ZLTO schrijven afdelingen visies omdat de gemeenten op dit moment omgevingsvisies opstellen. 
  • Er is jarenlang gediscussieerd over het verzilten van het Volkerak-Zoommeer. ZLTO heeft zich altijd hard gemaakt voor behoud van het meer als zoetwatervoorraad voor de land- en tuinbouw. Onlangs werd een motie in de Tweede Kamer aangenomen met dit oogmerk.
  • In de maand november was er veel nieuws rond duurzame energie op boerenland en -dak. ZLTO ondersteunt de afdelingen bij de RES-trajecten en in Provinciale Staten werd een motie aangenomen die moet garanderen dat zon op dak voorrang krijgt.
  • Provinciale Staten Noord-Brabant stemde in met de interim-omgevingsverordening. Belangrijk nieuws over stalaanpassingen, kalverhouderij, time to market en emissiereductie.

2020-12-07 15_14_48-nieuws ZLTO

Gerelateerd nieuws

2
Akkerbouw
17
2
Biologische land
18
2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Fruitteelt
20
2
Glastuinbouw
21
2
Konijnenhouderij
22
2
Melkgeitenhouderij
23
2
Melkveehouderij
2
2
Multifunctionele landbouw
24
2
Paardenhouderij
25
2
Paddenstoelenteelt
27
2
Pelsdierenhouderij
28
2
Pluimveehouderij
26
2
Schapenhouderij
29
2
Varkenshouderij
30
2
Vleeskalveren
31
2
Vleesveehouderij
142
2
Vollegronds tuinbouw
32
6
Homepage
115