Maandoverzicht lobbyresultaten (Z)LTO (oktober 2020)

De boerenbelangenbehartigers van de LTO’s werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in het nieuwe maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand oktober 2020.

LTO NL

  • LTO Nederland reageerde namens boeren en tuinders op de eerste resultaten van de Agro-Nutrimonitor 2020. Deze monitor zorgt ervoor dat boeren en tuinders beter zicht hebben op de marges die hun afnemers maken. 
  • De EU-landbouwraad en het Europees Parlement bereikten beiden een akkoord over het GLB. LTO ziet veel van haar inzet terug, bijvoorbeeld meer ruimte in de ecoregelingen voor boeren om zelf te kiezen en afbakening van het budget hiervoor. 
  • LTO Nederland heeft het Kabinet opgeroepen om ondernemers en werkgevers in de land- en tuinbouw te helpen om de crisis door te komen. Dit leidde ertoe dat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) nu ook is opengesteld voor de land- en tuinbouw

ZLTO

  • Boeren en tuinders werken samen met waterschappen, provincie, natuurorganisaties en de drinkwatersector aan voldoende zoet water. Dit werk is te volgen op: www.elkedruppeltelt.nl.
  • Er komt meer ruimte voor natuurinclusieve veehouderij in Noord-Brabant. Dat maakte GS bekend met een extra wijziging van de interim-omgevingsverordening: 
  • Na de uitbraak van AVP in Duitsland sturen ZLTO en POV aan op lagere populaties wilde zwijnen in de risicogebieden.
  • ZLTO is gestart met het ‘Masterplan Zoetwater Zeeland’. Dit zal opgaven, oplossingsrichtingen en een uitvoeringsprogramma voor de beschikbaarheid van voldoende zoetwater in Zeeland presenteren. 
  • ZLTO en het ministerie van Justitie en Veiligheid lieten onderzoek doen naar de weerbaarheid van boeren inzake drugscriminaliteit. Er blijkt een lage bereidheid onder boeren en tuinders te zijn om verdachte situaties te melden, een toenemende leegstand van agrarische bebouwing en een capaciteitsprobleem bij de handhavingsdiensten.

2020-11-09 11_13_24-maandoverzicht oktober

Gerelateerd nieuws

6
Homepage
115
6
Nieuwsbrief
152