Lid worden!

ZLTO pleit voor een Greenport Noord-Brabant

ZLTO heeft gisteren bij monde van haar voorzitter Wim Bens gepleit voor de oprichting van een Greenport in Noord-Brabant. Dit deed hij bij de slotbijeenkomst van de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) in Beek en Donk. ZLTO wil de volledige potentie en innovatiekracht van de tuinbouw in Noord-Brabant benutten.

“De oprichting van een Greenport is noodzakelijk willen we met elkaar de grote uitdagingen van onze tijd het hoofd bieden”, aldus Bens. “Het draait om de groeiende behoefte aan plantaardig voedsel en fijn groen, concurrentiekracht, innovatievermogen, verduurzaming en verwaarding van reststoffen en -stromen, kortom: het scheppen van een nieuw economisch duurzaam model.” De Noord-Brabantse tuinbouw draagt voor bijna 40 procent bij aan de totale omvang van de sector in Nederland.

In Nederland zijn er zes Greenports, samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen in de tuinbouw, overheden en onderwijsinstellingen. “Wij pleiten niet voor een copy-paste model”, aldus de ZLTO-voorzitter, “maar willen dat al deze spelers nauwer gaan samenwerken; vanuit hun eigen rol, positie en waarde. Krachten bundelen en elkaars expertise benutten, levert altijd meerwaarde op: commercieel en maatschappelijk.”

Sterk netwerk

Volgens ZLTO zijn alle voorwaarden er in Noord-Brabant om een succesvolle Greenport te worden: de strategische ligging tussen Mainport Rotterdam (logistiek), de biobased delta in West-Brabant (verduurzaming) en Brainport Eindhoven (technologie en kennis). Via onze provincie lopen talloze groene stromen naar het Europese achterland. Dat biedt kansen.

“We streven ernaar een sterk netwerk te bouwen dat ruimte biedt aan een sector die cruciaal is voor één van de grootste transities waar we met elkaar voor staan: het realiseren van een  duurzame samenleving, waar mensen kunnen genieten van gezond eten en fijn groen. Wij zijn ervan overtuigd dat we dit kunnen waarmaken in Noord-Brabant”, besluit Bens, “Daarom onze oproep om de handen ineen te slaan. Het geheel is groter en krachtiger dan de som der delen,”

De komende tijd gaan we met alle betrokken partijen, de provincie Noord-Brabant voorop, onderzoeken hoe we een Greenport in onze provincie vorm kunnen geven: financieel en organisatorisch.

Gerelateerd nieuws

1
Gezonde planten
8
1
Innoveren
15
1
Klimaat
5
1
Leefbaarheid
11
1
Toekomst van je bedrijf
14
4
Ruimtelijke ontwikkeling
46
6
Homepage
115
6
Nieuwsbrief
152