Duitse autoriteiten intensiveren de strijd tegen het Afrikaanse varkenspestvirus

Bron: Pigprrogress

De Duitse autoriteiten hebben de strijd tegen het Afrikaanse varkenspestvirus geïntensiveerd. Op dit moment zijn in totaal 29 besmette wilde zwijnen gevonden.

Tot nu toe is het virus vastgesteld in karkassen van wilde zwijnen in 2 grensgebieden: Oder-Spree en Spree-Neisse. Beide bevinden zich in het oosten van de deelstaat Brandenburg, grenzend aan Polen. In beide districten zijn minstens 10 met AVP besmette wilde zwijnen bevestigd.

De Duitse autoriteiten hebben hun inspanningen opgevoerd om het virus bij de wilde zwijnenpopulatie zoveel mogelijk in te dammen. Onlangs is de zoektocht geïntensiveerd door het gebruik van speciaal opgeleide speurhonden. Deze dieren werden aangevoerd vanuit andere staten, zoals Rijnland-Palts en Sleeswijk-Holstein. De honden zullen karkassen kunnen vinden, maar zijn getraind om ze niet aan te raken - anders kan het virus zich onbedoeld verspreiden.

De zoektocht wordt verder geïntensiveerd door het gebruik van helikopters met warmtebeeldcamera's en drones.

Federale steun

Duitse varkenshouders kunnen rekenen op federale steun om de gevolgen van AVP op te vangen. De Duitse vraag naar varkensvlees is immers gedaald, omdat veel landen buiten de Europese Unie de invoer van varkensvlees hebben verboden. De maatregelen omvatten onder meer subsidies voor particuliere opslag van vlees dat niet kan worden verkocht. Lees verder op pigprogress.net (Engelstalig)

Standpunten ZLTO Afrikaanse varkenspest:

ZLTO vindt dat:

  • Een goede bedrijfshygiëne en naleving van protocollen een eerste verantwoordelijkheid van de varkenshouder is.

  • In de gebieden waar op dit moment zwijnen zijn gevestigd maximaal ingezet moet worden op populatievermindering. Elders, waar nog geen zwijnen voorkomen, moet gewerkt worden aan het voorkomen van uitbreiding van de leefgebieden, met andere woorden: daar dient een nulstand voor wilde zwijnen nagestreefd te worden.

  • Lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk maximaal ingezet moet worden in samenwerking tussen alle belanghebbenden om te voorkomen dat AVP uitbreekt in ons land.

  • Beheer van wilde zwijnen overal mogelijk moet zijn. Grondeigenaren die niet meewerken aan het vastgestelde beleid met betrekking tot wilde zwijnen dienen hiertoe gedwongen te worden, middels een provinciale opdracht.

  • In het geval van een uitbraak van AVP in de nabijheid van gebieden waar het vastgestelde beleid met betrekking tot wilde zwijnen niet wordt uitgevoerd de grondeigenaren van betreffende gebieden moreel aansprakelijk zijn. Voor de directe kosten voor de Nederlandse varkenshouderijsector, de kosten van de indirect getroffen sectoren (horeca, recreatie) en de overlast die iedere Nederlander in de omgeving van een AVP-uitbraak zal ondervinden.

  • Beheer van wilde zwijnen zo professioneel en uitgebreid mogelijk moet zijn. Dit betekent dat de overheid hiertoe de middelen moet vergunnen en er financiële bijdragen moeten komen voor de uitvoerders. Daar waar de jagers, terreinbeheerders en andere uitvoerders er niet in slagen om intensieve bejaging van wilde zwijnen te organiseren, terwijl het voorkomen van zwijnen wel bij herhaling wordt vastgesteld, moet de inzet van interventieteams serieus worden overwogen.

  • Rasteren een essentieel item is in de gereedschapskist bij het tegengaan van AVP. Bestaande rasters dienen in beeld gebracht te worden en aangevuld op strategische plaatsen, viaducten en faunapassages moeten worden voorzien van zwijnkerende rasters. Parkeerplaatsen in gebieden met wilde zwijnen dienen ook voorzien te worden van een raster. Vuilnisbakken dienen afsluitbaar te zijn en voorzien te zijn van voorlichtingsmateriaal over gevaar overdracht AVP via voedsel naar wilde zwijnen.

  • Bewustwording van de gebruikers van het buitengebied met betrekking tot AVP zeer belangrijk en primair een verantwoordelijkheid van de overheid is. Als men zich bewust is van de symptomen bij wilde zwijnen en bij onraad direct de juiste instanties worden ingeschakeld zullen de gevolgen van een uitbraak zo beperkt mogelijk zijn.

Gerelateerd nieuws

2
Varkenshouderij
30
1
Gezonde dieren
7
6
Homepage
115
13
Afrikaanse varkenspest
176