ZLTO en LTO aan het werk voor boeren en tuinders – juni 2020

De boerenbelangenbehartigers van de LTO’s werken iedere iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. In het nieuwe maandoverzicht de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand juni 2020.

We leven met 17 miljoen mensen in één van de meest vruchtbare delen van de wereld, ideaal voor de landbouw. We moeten als boeren en tuinders deze delta echter wel delen met heel veel andere mensen, die allemaal hun eigen ideeën en belangen hebben. Daarom is het zo belangrijk dat er in heel Nederland professionele belangenbehartigers aan het werk zijn om het verhaal, de plannen en de ideeën van de boeren goed voor het voetlicht te brengen.

Aanpak droogte

In juni stonden boeren en tuinders samen met ZLTO vooraan bij de aanpak van de droogte, ZLTO zette het boerenbelang duidelijk op de kaart bij de provincie Brabant toen het ging over stikstof en mestverwerking en zij steunt de door corona getroffen nertsenhouders. LTO Nederland kreeg het voor elkaar dat twee moties werden aangenomen, één om de absurde voermaatregel van LNV alsnog door te rekenen en een motie om fiscaal reserveren door boeren en tuinders aantrekkelijker te maken. Dit moeten alle boeren en tuinders weten!

Of het nu gaat om belangenbehartiging of informatie, ZLTO staat voor je klaar. Zeker in deze tijd is een stevige en collectieve basis waar je op terug kunt vallen voor steun en informatie goud waard. ZLTO helpt jou graag.

Samen met liefst 13.000 leden maken we ons hard voor jouw toekomst als boer of tuinder.

Bekijk hier het overzicht

Factsheet belangenbehartiging ZLTO en LTO juni 2020

Gerelateerd nieuws

2
Akkerbouw
17
2
Biologische land
18
2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Fruitteelt
20
2
Glastuinbouw
21
2
Konijnenhouderij
22
2
Melkgeitenhouderij
23
2
Melkveehouderij
2
2
Multifunctionele landbouw
24
2
Paardenhouderij
25
2
Paddenstoelenteelt
27
2
Pelsdierenhouderij
28
2
Pluimveehouderij
26
2
Schapenhouderij
29
2
Varkenshouderij
30
2
Vleeskalveren
31
2
Vleesveehouderij
142
2
Vollegronds tuinbouw
32
6
Homepage
115
13
Stikstof
173
13
Zoetwater
172