Salmonella-subsidieregeling legpluimvee wijzigt in 2021

Ook in 2020 kan de Nederlandse legpluimveesector subsidie ontvangen voor de kosten van de Salmonella-vaccinatie. De opzet van de Salmonella-subsidieregeling gaat in 2021 echter wijzigen.

De belangrijkste wijziging is dat de subsidie-aanvrager (en ontvanger) verandert: dit verschuift van de houder van ouderdieren (leg) en leghennen, naar de houder van opfokouderdieren (leg) en opfokleghennen.

 

Huidige opzet

Nieuwe opzet in 2021

Subsidie-aanvrager1

Houder van ouderdieren (leg) en leghennen

Houder van de opfok-ouderdieren (leg) en opfokleghennen

Subsidie per

Gevaccineerd dier

Toegediende dosis van het vaccin

Datum bepalend voor toekenning subsidie

Datum van plaatsing op het bedrijf

Datum toediening vaccin

Financiering

Ongewijzigd, namelijk:
50% EU en 50% DGF

Ongewijzigd, namelijk:
50% EU en 50% DGF

1 In de praktijk loopt de subsidieaanvraag vaak via de opfokorganisaties (gemachtigd door de pluimveehouder)

Er is in 2020 een overgangsregeling voor koppels die in het ene kalenderjaar (deels) gevaccineerd zijn, maar in het volgende kalenderjaar worden opgezet. Dit heeft betrekking op dieren gevaccineerd na 15 augustus 2020, maar die na 31 december 2020 worden overgeplaatst naar het ouderdier- of leghennenbedrijf.

Overgangsregeling

Vaccins die in de betreffende periode aan deze dieren worden toegediend, komen al op basis van de nieuwe opzet in aanmerking voor subsidie. Met een overgangsregeling wordt ervoor gezorgd dat de schakel die de subsidie ontvangt ook steeds degene is die de DGF-heffing betaalt.

Op de website van AVINED vind je meer informatie over wat deze wijziging betekent, waarom deze wijziging plaatsvindt en de gevolgen voor de DGF-heffing in 2021.

Voor vragen kun je terecht bij:

  • De opfokorganisaties: voor het aanvragen en de uitbetaling van de subsidie en de gevolgen voor de DGF-heffing.
  • AVINED: over vragen rondom de achtergrond van de wijziging van de systematiek en de gevolgen voor de DGF-heffing
  • RVO: voor informatie over de uitvoering van de subsidieregeling en de voorwaarden.

Disclaimer: bovenstaande is onder voorbehoud dat de EU voor 2021 ook weer een subsidie voor vaccinatie toekent.

Gerelateerd nieuws

2
Pluimveehouderij
26
1
Gezonde dieren
7
6
Homepage
115