Tijdelijke overbruggingsregeling helpt zelfstandig ondernemers in crisistijd

Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen kunnen een beroep doen op de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). Deze regeling is niet alleen voor zzp’ers bedoeld, maar ook voor zelfstandige ondernemers (eventueel met personeel) als zij aan de voorwaarden voldoen. De Tozo wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Bij deze regeling wordt geen vermogenstoets gedaan, en ook blijft het inkomen van de partner buiten beschouwing.
De regeling loopt van 1 maart tot 1 juni.
De belangrijkste voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen zijn de volgende;

  • Woonachtig zijn in Nederland
  • Het bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd
  • Voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar
  • Ingeschreven zijn bij Kamer van Koophandel

Op grond van de Tozo-regeling kan een uitkering voor levensonderhoud worden aangevraagd. Deze bedraagt maximaal €1500 voor een gehuwde en € 1.050 voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. Deze zal worden toegekend als je kunt onderbouwen dat jouw inkomen in deze periode minder dan het sociaal minimum bedraagt.

Totale inkomen

Ook wanneer achteraf blijkt dat jouw totale inkomen over 2020 boven het sociaal minimum niveau ligt, hoeft de uitkering niet te worden terugbetaald.
Mocht je mogelijk ook gebruik kunnen maken van de tegemoetkoming via de zogenoemde Togs-regeling dan heeft dit geen gevolgen voor de uitkering.

Lening

Naast de inkomensondersteuning kun je via de Tozo eventueel ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen (maximaal €10.157). De looptijd bedraagt maximaal 3 jaar en in 2020 hoeft niet te worden afgelost. De rente bedraagt 2%.
Per huishouden kan maximaal één keer een uitkering en/of bedrijfskapitaal worden aangevraagd.


Meer informatie: neem contact op met een ZLTO-adviseur.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

9
Corona
174
2
Akkerbouw
17
2
Biologische land
18
2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Fruitteelt
20
2
Glastuinbouw
21
2
Konijnenhouderij
22
2
Melkgeitenhouderij
23
2
Melkveehouderij
2
2
Multifunctionele landbouw
24
2
Paardenhouderij
25
2
Paddenstoelenteelt
27
2
Pelsdierenhouderij
28
2
Pluimveehouderij
26
2
Schapenhouderij
29
2
Varkenshouderij
30
2
Vleeskalveren
31
2
Vleesveehouderij
142
2
Vollegronds tuinbouw
32
6
Homepage
115