Maatregelen in moeilijke tijden

Het crisisteam van LTO Nederland werkt hard aan verschillende maatregelen om de land- en tuinbouwsector door deze moeilijke tijden te helpen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met ZLTO, LLTB en LTO Noord. Van soepele betalingsregelingen tot compensatie.

Een greep uit de maatregelen:

1. Algemeen Noodpakket

  • Overleg met diverse ministeries over de praktische implementatie van het afgekondigde Noodpakket;
  • LTO Nederland heeft minister Schouten van LNV vandaag een brief gestuurd met waardering voor de genomen stappen. Tevens wordt opgeroepen om inzet te blijven plegen boeren en tuinders door de crisis te helpen en werk te maken van het inregelen van de schade/-compensatieregeling.
  • De Unie van Waterschappen hebben een regeling afgekondigd waarin coulance wordt betracht met verzoeken rondom uitstel van betaling. Ook komen er soepelere betalingsregelingen.
  • Banken bieden mogelijkheid om bij financiering uitstel van aflossing aan de vragen tot 2,5 miljoen. Dat is ook mogelijk bij financiering hoger dan 2,5 miljoen, maar dan is nader overleg met de bank vereist.

2. Overleg rond transport

In de vorige update stond informatie over ‘Green Lanes’ voor essentiële goederen zoals voedsel;
De Belgische overheid heeft de grenzen voor niet-essentiële reizen van personen gesloten. Gisteren is een vignetsysteem geïntroduceerd om essentiële beroepsgroepen wel de grens te laten passeren. Dat geldt ook voor de land-tuinbouw. Het vignet is online aan te vragen.

3. Overleg rondom arbeid

LTO Nederland werkt mee aan de uitwerking van de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW);
De Taskforce Arbeid van LTO Nederland:
Werkt aan een pakket met gewenste (overheids)maatregelen om ook voor de komende tijd voldoende arbeidskrachten in de land/-tuinbouw te garanderen;
Stimuleert initiatieven die vraag en aanbod naar personeel voor werkgevers bij elkaar brengen;
Inventariseert en lost waar mogelijk knelpunten op in samenspraak met de Werkgeverslijn.

4. Compensatie en schade

Zie genoemde brief over het schade/-compensatiefonds. In onze infographic staat alles over het bijhouden van schade. Deze week zullen schadeformulieren voor diverse sectoren worden gepubliceerd.

5. Sectorspecifiek

De Taskforce Tuinbouw werkt verder aan diverse regelingen voor ondernemers in de tuinbouw;
LTO Nederland overlegt via de BO Akkerbouw met het ministerie van LNV over de opkoop van frietaardappelen in een bredere regeling.

6. Internationaal

De mogelijkheden van Europese interventieregelingen wordt in beeld gebracht, zoals gebruik van noodartikelen uit de Gemeenschappelijke Markt Ordening;

7. Overig

Er wordt een Q&A gemaakt waar de meest praktische vragen van boeren/tuinders worden beantwoord.
Er wordt via de rLTO’s aandacht besteed aan de psychosociale impact van de Coronacrisis. De impact op mens en bedrijf is groot en dat zorgt voor veel vragen en onzekerheid.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

9
Corona
174
6
Homepage
115
6
Nieuwsbrief
152