Nog veel onduidelijkheid (intussen tikt de tijd door)

Uitslag PS.JPG

Dit besluit van de Brabantse Provinciale Statenleden is een tegenvaller. Een meerderheid heeft nog steeds geen oog voor de stem van boeren en houdt vast aan de deadline van 1 januari 2022. Toch is er door inzet van ZLTO wel een lichtpuntje voor veehouders die kiezen voor een innovatief stalsysteem.

Het Brabantse veehouderijbeleid zat muurvast, maar kent sinds vandaag wat beweging. Wellicht is er voor een aantal veehouders die een innovatief stalsysteem willen realiseren wat ruimte geboden, maar onduidelijk is nog of dat daadwerkelijk soelaas biedt. Veehouders die een innovatief stalsystemen voor ogen hebben die nu nog geen RAV-code heeft, krijgen uitstel voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. De deadline van 1 april 2020 komt voor deze veehouders te vervallen.

ZLTO-voorzitter Wim Bens: “Boeren doen op basis van dit statenbesluit niks tot januari 2020, want er is nog veel te veel onduidelijk. Dat is het moment dat Rijk en provincie hopen hun stikstofbeleid onderling afgestemd te hebben. ZLTO wil serieus in onderhandeling met gedeputeerde Rik Grashoff voorafgaand daaraan. Maar alleen op basis als er ook daadwerkelijk naar de stem van boeren wordt geluisterd. Boeren hebben straks nog maar twee maanden om een vergunning in te dienen. ZLTO vraagt nog steeds om uitstel.”

ZLTO zet de rechtszaak intussen gewoon door. En trekt schouder aan schouder met leden op.

Boeren klem

ZLTO heeft de afgelopen weken middels diverse acties en veel gesprekken met politieke partijen om uitstel gevraagd tot 2028. Daarmee heeft ZLTO het belangrijkste standpunt stevig voor het voetlicht gebracht. De ingeslagen weg levert maatschappelijk niets op en stelt onredelijke eisen aan boeren. De schade van dit beleid loopt tegen een miljard euro. Duizenden bedrijven moeten extra investeren en meer dan 500 bedrijven zullen moeten stoppen.

Brabant op slot

Brabant gaat op slot. Gemeenten en omgevingsdiensten komen in de problemen. Zij kunnen de duizenden vergunningaanvragen op zo’n korte termijn niet verwerken. Laat staan dat ze alle uitzonderingen op de regel snappen. De gevolgen zullen heel ernstig blijken te zijn. De hele agribusiness en plattelandseconomie in Brabant krijgt hierdoor forse klappen en verloedering van het buitengebied is onvermijdelijk. En de komende jaren is er ook geen enkele ontwikkelruimte voor andere economische sectoren. Zij kunnen niet profiteren van de milieuwinst die de veehouderij boekt.

ZLTO zal haar leden zoveel mogelijk bijstaan de komende periode. Hiermee komt de positie van boeren en hun samenwerkingsverbanden in gebiedsprocessen en innovatietrajecten in Brabant ook op losse schroeven te staan. Het Brabantse overlegmodel tussen maatschappelijke partners, waar boeren altijd onderdeel van zijn geweest, komt op een laag pitje te staan.

Leden bedankt!

De hele week heeft ZLTO stevig actie gevoerd in Brabant. Ieder dag werd om 12.00u de noodklok geluid op het Brabantse provinciehuis en boden boeren symbolisch de sleutels van hun boerenbedrijf aan met een persoonlijke boodschap. Deze week heeft laten zien dat veehouders, akkerbouwers, vollegrondstelers en boomkwekers schouder-aan-schouder staan. Samen sterk voor een duurzame toekomst.

Namens ons ZLTO-bestuur bedanken wij alle leden, afdelingsbestuurders en medewerkers dat zij deze week in grote getalen hun passie voor boeren hebben gedeeld.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

6
Homepage
115