ZLTO: nieuwe coalitie in Brabant mist kans op echte verduurzaming

jh-robin-braks-a3-jpeg-300-dpi08

ZLTO heeft met teleurstelling kennis genomen van het bestuursakkoord van de provincie Noord-Brabant voor de komende 4 jaar dat de onderhandelende partijen vrijdag hebben gepresenteerd. 

'In een coalitie met CDA, VVD, D66, PvdA en GroenLinks hadden wij op een koers gerekend die meer rekening zou houden met de actuele situatie in de agrarische sector, met name bij veehouders. Dat is helaas niet het geval', reageert Wim Bens, voorzitter van ZLTO.

De nieuwe coalitie in Brabant zet de koers van de oude coalitie op het gebied van veehouderij in grote lijnen voort en lijkt weinig aandacht te hebben voor de negatieve effecten van dat beleid.

Bens: 'Dat is een koude douche voor de veehouderij in Brabant en een gemiste kans om de sector echt te verduurzamen met milieugerichte innovaties.'

Veehouderijbeleid

In Brabant moeten veehouders stallen ouder dan 15 of 20 jaar uiterlijk in 2022 aanpassen aan nieuwe, strengere normen voor uitstoot van ammoniak, besloot de provincie in 2017. Veehouders elders in Nederland hoeven niets te doen (of in Limburg pas 8 jaar later). Dat leidt tot rechtsongelijkheid en dat beleid pakt in de praktijk veelal averechts uit, meent ZLTO.

'We maken ons grote zorgen over de continuïteit van onze veehouderijbedrijven. Ze staan voor grote investeringen, die ze simpelweg niet kunnen opbrengen, laat staan terugverdienen. Die indringende boodschap is de voorbije maanden door ons ook nadrukkelijk bij de onderhandelende partijen op tafel gelegd. Maar het uiteindelijke bestuursakkoord gaat daar volledig aan voorbij.'

Wel lijkt het bestuursakkoord openingen te bieden voor uitzonderingen in het Brabantse veehouderijbeleid, bijvoorbeeld wanneer de gevraagde ammoniaktechnieken simpelweg nog niet voorhanden zijn.

Bens: 'Maar of die uitzonderingen ook echt toegestaan zullen worden, moet de komende tijd blijken.'

Dit zijn een aantal uitzonderingsregels met (relatieve) impact voor boeren.

Details zijn momenteel nog onduidelijk.

  • Voor bepaalde diercategorieën of typen stalsystemen komt er een half jaar tot maximaal 2 jaar uitstel van de aanvraag van de vergunningsverlening.
  • Er komt een stoppersregeling voor bedrijven die willen stoppen in 2024.
  • De stalderingseisen voor Midden- en Oost Brabant worden aangescherpt.

ZLTO is naar de rechter gestapt om het Brabantse veehouderijbeleid van tafel te krijgen. Die procedure wordt gewoon voortgezet, laat ZLTO weten.

Samenwerking zoeken

Over de toon van het nieuwe bestuursakkoord zegt Bens: 'CDA, VVD, D66, PvdA en GroenLinks willen nadrukkelijk de samenwerking zoeken met de sector. Dat is een breuk met de vorige coalitie en die handschoen willen we ook oppakken. Alle partijen hebben baat bij een beleid waarin boeren en tuinders faire prijzen ontvangen en ruimte krijgen om investeringen te kunnen doen.'

Er liggen voor de land- en tuinbouw in Brabant grote opgaven op het gebied van onder meer duurzame energie, klimaatverandering, biodiversiteit, waterberging en mestverwerking.

'Boeren en tuinders hebben oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de productie van voldoende en veilig voedsel, gemaakt met oog voor milieu en dierwelzijn. Aan die uitdagingen willen we graag blijven werken, samen met de provincie.'

In de regio 

Ook het feit dat de provincie vraagstukken in de regio (gebiedsgericht) wil gaan oplossen, stemt hoopvol. Bens: 'Veel agrarische gezinnen willen graag in de regio werken aan de toekomst van hun bedrijf en aan een gezonde omgeving. Dit kan inderdaad beter in de regio, dan met extra regels vanuit het provinciehuis. De nieuwe coalitie staat daar voor open.'

Meer weten? Lees het volledige Brabantse bestuursakkoord ‘Kiezen voor kwaliteit’.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

6
Homepage
115
6
Nieuwsbrief
152