Asbestverbod van de baan: wat nu?

De Eerste Kamer heeft begin juni tegen het voorstel gestemd van staatssecretaris Stientje van Veldhoven om per 1 januari 2025 asbestdaken te verbieden. Er is dus geen harde deadline meer voor het saneren van je asbestdak.

Dit besluit is voor veel boeren een opluchting, omdat het niet verplicht wordt in de komende jaren te saneren en dus een forse investering te doen. Boosheid is er ook bij diegenen die in de afgelopen periode hebben gesaneerd en zich daardoor mogelijk in de schulden hebben gewerkt.

Nieuwe wetgeving dit najaar

Dat het verbod van de baan is betekent nog niet dat je je asbest tot in lengte van jaren mag laten liggen. In het najaar zal de staatssecretaris met nieuwe wetgeving komen.

Vanuit LTO wordt gepleit voor stimulerende maatregelen. Een standpunt waar ZLTO-bestuurder Janus Scheepers zich zeker in kan vinden. 'Dat het asbestverbod van de baan is schept ruimte voor leden om te saneren wanneer dat hen het beste uitkomt. Stimulerende maatregelen vanuit de overheid zouden hierbij aan moeten sluiten.'

Blijven saneren

Hoewel de druk om te saneren nu minder is zal er nog steeds gesaneerd worden de komende jaren. Slechte daken moeten immers vervangen worden en als je van plan bent om je bedrijf te verduurzamen met zonnepanelen zul je ook eerst je asbest moeten verwijderen.

De druk om te saneren is weg maar de asbestsanering stopt niet. 

Als je van plan bent binnenkort te saneren sta je niet met lege handen. ZLTO biedt een ondersteuningstraject aan om je te ontzorgen in het proces van asbestinventarisatie, sanering en dakrenovatie met of zonder zonnepanelen. Samen met de lokale ZLTO-afdeling en gemeente kan ZLTO daarnaast een lokale aanpak versnelling asbestsanering in de regio ontwikkelen.

Ontwikkelingen volgen

Hoe dit de komende tijd verder ontwikkelt is nog onzeker. In het najaar komt er nieuw beleid vanuit de overheid. Verder is het nog onduidelijk hoe verzekeraars op het verbod reageren. Daarnaast is het afwachten welke prijzen de saneringsbranche gaat hanteren.

LTO en ZLTO volgen de ontwikkelingen op de voet.

Lees ook Update asbestdossier

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

2
Akkerbouw
17
2
Biologische land
18
2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Fruitteelt
20
2
Glastuinbouw
21
2
Konijnenhouderij
22
2
Melkgeitenhouderij
23
2
Melkveehouderij
2
2
Multifunctionele landbouw
24
2
Paardenhouderij
25
2
Paddenstoelenteelt
27
2
Pelsdierenhouderij
28
2
Pluimveehouderij
26
2
Schapenhouderij
29
2
Varkenshouderij
30
2
Vleeskalveren
31
2
Vleesveehouderij
142
2
Vollegronds tuinbouw
32
1
Energie
4
1
Innoveren
15
1
Veiligheid
12
4
Bedrijfsontwikkeling
38
6
Homepage
115