Procedure veehouderijbeleid mogelijk naar Den Haag

Marieke Verbiesen

ZLTO heeft besloten zich niet langer te verzetten tegen het verzoek van provincie Noord-Brabant om de procedure die zij heeft aangespannen tegen het provinciale veehouderijbeleid door te verwijzen naar de rechtbank in Den Haag.

Dit om verdere vertraging te voorkomen. 

Het gaat om de dagvaarding tegen de nieuwe provinciale Verordening natuurbescherming die op 7 juli 2017 is aangenomen. De provincie is van mening dat de procedure beter behandeld kan worden door de rechtbank in Den Haag. Die behandelt ook de rechtszaak van de POV tegen het provinciale veehouderijbeleid. De provincie vindt het efficiënter beide procedures onder te brengen bij dezelfde rechtbank.

Vertraging

ZLTO verzette zich hier aanvankelijk tegen, omdat het tot vertraging zou leiden. Nadat de rechtbank onlangs heeft ingestemd het verzoek van de provincie halverwege april toe te lichten in een zitting voor rechtbank Oost-Brabant, vreest ZLTO extra oponthoud en heeft ze besloten zich niet langer tegen verwijzing te verzetten om verdere vertraging te voorkomen.

Het frustreert ZLTO dat de procedure zo lang duurt. In juli 2018 heeft Linssen Advocaten uit Tilburg in opdracht van ZLTO samen met een aantal boeren provincie Noord-Brabant gedagvaard vanwege de Verordening natuurbescherming. Daarin zijn strenge emissienormen opgenomen waaraan stallen in 2020 dan wel 2022 moeten voldoen. Uiterlijk 1 januari 2020 moeten de meeste veehouders een aanvraag omgevingsvergunning hebben ingediend. 'We zijn een rechtszaak begonnen om op tijd duidelijkheid te scheppen voor onze leden', zegt ZLTO-bestuurder Janus Scheepers. ‘Die duidelijkheid is er nu nog niet.’ De definitieve uitspraak van de rechter wordt niet voor het einde van dit jaar verwacht.

Praktische problemen

De datum van 1 januari 2020 komt snel dichterbij. In de juridische procedure zijn de mogelijkheden voor opschorting van de termijn beperkt. Die procedure moet zorgvuldig worden doorlopen en daar wordt op ingezet. Parallel aan de juridische procedure loopt de politieke lobby. ZLTO zet naast de juridische procedure in op de politieke lobby zodra de verkiezingen zijn geweest. Daarbij zal met name worden ingezet op de grote praktische problemen.

‘Ondernemers lopen ondertussen tegen praktische dilemma's aan, zoals de beschikbaarheid van stalsystemen’, aldus Scheepers. ‘Ook zien we dat gemeenten en omgevingsdiensten niet klaar zijn voor alle aanvragen en krijgen we signalen dat hun adviseurs de aanvragen niet aankunnen.’ ZLTO vindt daarom dat de datum van 1 januari 2020 uitgesteld moet worden en brengt dit naar voren in het politieke spoor.

Specialisten

Totdat er duidelijkheid is in het politieke en juridische spoor adviseert ZLTO om veehouders die verplicht zijn hun stallen aan te passen, na te denken over de wijze waarop ze aan de verplichte normen kunnen voldoen. De ZLTO-bestuurder benadrukt dat er binnen ZLTO specialisten zijn die haar leden hierin kunnen adviseren.

In verband met de vergunningaanvragen zullen er door veehouders al kosten gemaakt moeten worden. Daarbij is het van belang dat veehouders bijhouden welke kosten ze al hebben gemaakt. ZLTO verzoekt haar leden om in één map alle offertes en facturen voor vergunningaanvragen en investeringen in nieuwe stalsystemen te bewaren. Zodoende ontstaat inzicht in welke kosten worden gemaakt als gevolg van het provinciale beleid. Dit mede in verband met eventuele aansprakelijkheidstelling op het moment dat de Verordening natuurbescherming onrechtmatig zou worden geacht door de rechter.

Zorgvuldigheid

De juridische procedure wordt aldus zorgvuldig voortgezet. De rechtbank Oost-Brabant zal een beslissing nemen over de verwijzing. Tevens zal de lobby onverminderd worden voortgezet ten aanzien van de datum van 1 januari 2020.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

9
Boeren horen bij Brabant
144
2
Melkgeitenhouderij
23
2
Melkveehouderij
2
2
Pluimveehouderij
26
2
Varkenshouderij
30
2
Vleeskalveren
31
2
Vleesveehouderij
142
6
Homepage
115