ZLTO dagvaardt provincie Noord-Brabant

De provinciale Verordering natuurbescherming, die desastreuze gevolgen heeft voor Brabantse boeren, moet van tafel. Daarom dagvaardt ZLTO nu, samen met een aantal boeren, de provincie Noord-Brabant. Op deze manier komt ZLTO op voor de Brabantse veehouders. Het nieuwe provinciale milieubeleid is onhaalbaar, oneerlijk en onbetaalbaar. Ook is het in strijd met de afspraken die eerder met maatschappelijke partners zijn gemaakt en levert het nauwelijks milieuwinst op.

Waar gaat het over?

Door wijziging van beleid moeten veehouders hun stallen flink verbouwen om te voldoen aan de nieuwste eisen. ZLTO vindt ook dat boeren moeten zorgen voor milieuvriendelijke stallen, maar de wijze waarop dat nu gebeurt door de provincie is onhaalbaar, onbetaalbaar en oneerlijk.

Janus Scheepers, bestuurder ZLTO: ‘Ik heb er alle geloof in dat wij met de ondernemers deze zaak winnen. De impact van het vervroegde beleid van de provincie is buitenproportioneel. Dit kun je gewoon niet eisen van de Brabantse veehouders.’

Onhaalbaar

Boeren moeten hun bestaande stallen nu aanpassen voor 2022 en een vergunning aanvragen voor 2020. Gemiddeld duurt het traject om een vergunning aan te vragen langer dan een jaar. De periode die nu rest om de nieuwe verplichte vergunning aan te vragen, is aantoonbaar te krap en financieel onhaalbaar. Daarnaast zijn er bij een aantal diercategorieën nog geen of onvoldoende stalsystemen beschikbaar om te kunnen voldoen aan de nieuwe normen, zoals jongvee, vleesvee, kalveren en geiten.

Familiebedrijven in de knel

Boeren die jaren geleden aan de regels voldeden toen ze hun stal bouwden, deden een financiële investering voor jaren. Tussentijds diezelfde stal aanpassen is financieel vaak niet haalbaar en past onvoldoende bij het investeringsritme. Veel Brabantse familiebedrijven komen klem te zitten. Verdrietig voor vele boerengezinnen en hun personeel en een groot gemis voor vele Brabantse dorpen waar boeren een waardevolle sleutelpositie vervullen in het dagelijkse leven.

De Brabantse veehouders lagen keurig op schema om eerdere afspraken over het terugdringen van uitstoot uit stallen te halen. Met dit beleid worden Brabantse boeren ernstig benadeeld ten opzicht van hun collega’s in andere provincies. De nieuwe maatregelen leveren nauwelijks milieuwinst op, maar kosten wel honderden Brabantse familiebedrijven de kop.

Vertrouwen

ZLTO en Linssen CS Advocaten zien de rechtszaak met vertrouwen tegemoet. De Brabantse stalemissies vormen slechts 19% van de totale depositie op de Brabantse natuurgebieden. Voor circa 80% zijn andere sectoren en andere bronnen de oorzaak voor de stikstofconcentraties. Voor die 80% gelden geen extra aangescherpte maatregelen. Dat is niet alleen oneerlijk, maar levert ook weinig milieuwinst op. Uit berekeningen van de provincie blijkt dat slechts 4-5% van de depositie afneemt.

Download juridische samenvatting van de dagvaarding (pdf)

Gerelateerd nieuws

2
Konijnenhouderij
22
2
Melkgeitenhouderij
23
2
Melkveehouderij
2
2
Paardenhouderij
25
2
Pelsdierenhouderij
28
2
Pluimveehouderij
26
2
Schapenhouderij
29
2
Varkenshouderij
30
2
Vleeskalveren
31
2
Vleesveehouderij
142
6
Homepage
115