Telers en Waterschap Rivierenland werken aan optimaal watergebruik

Gerben van den Broek

Het optimaliseren van het watergebruik en voorkomen dat in droge perioden een watertekort ontstaat. Dat zijn de belangrijkste doelen van de Stimuleringsregeling Waterbesparende Maatregelen Agrariërs, die wordt uitgevoerd door Waterschap Rivierenland, ZLTO en het Deltafonds.

'Op dit moment zijn de problemen nog niet direct merkbaar, maar dat kan in de toekomst zomaar veranderen', zegt fruitteler Marc André de la Porte van Bloeiend Merm uit Dreumel. 'Daarom is het goed om hier nu al over na te denken met elkaar en maatregelen voor te treffen.'

Het bedrijf van Marc André de la Porte telt zo'n 25 hectare, waarop met name appels en peren worden geteeld. Daarnaast beschikt hij over een opslagruimte, waar het fruit gekoeld bewaard wordt. Hij maakt samen met een aantal andere agrarische ondernemers deel uit van de klankbordgroep. De leden van de klankbordgroep hebben mee nagedacht over de stimuleringsregeling en over mogelijk toepasbare waterbesparende maatregelen.

Andere belangen

De stimuleringsregeling is met name bedoeld voor boomtelers, fruittelers, vollegrondsgroentetelers vollegrondsgroentetelers, glastuinders en akkerbouwers in het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena. In dit gebied, dat voor de zoetwatervoorziening vooral afhankelijk is van de Maas, zijn tientallen teeltbedrijven gevestigd. Met name bij een lage waterstand van de rivier kan dit in de toekomst mogelijk tot problemen gaan leiden.

Daarnaast kunnen bij een lage waterstand andere belangen ook wel eens de voorkeur krijgen boven die van de landbouw. Denk bijvoorbeeld aan de scheepvaart, drinkwaterbedrijven, energiecentrales of het tegenhouden van de zouttong in de Rotterdamse haven. De aanwezigheid van voldoende rivierwater betekent dus niet automatisch dat het ook altijd direct beschikbaar is.

Voldoende water

'Iedereen begrijpt het probleem. Voor boeren is het belangrijk dat er voldoende oppervlaktewater beschikbaar is, omdat hun gewassen kwetsbaar zijn voor een vochttekort. Tegelijkertijd betekent een besparing van het waterverbruik dat het watersysteem minder wordt belast', legt de fruitteler uit Dreumel uit. Zelf maakt hij onder meer gebruik van druppelirrigatie op zijn land. Daarbij wordt de watergift zo dicht mogelijk bij de plant gebracht. Bovendien is het mogelijk om goed te doseren. Zo gaat minder water verloren aan verdamping, verwaaiing of interceptie in vergelijking met beregening.

André de la Porte: 'Het gaat vooral om een stuk bewustwording. Met beregening bedraagt het waterverbruik zo'n 30 kubieke meter per hectare per uur, terwijl dat met druppelirrigatie kan worden teruggebracht tot 10 tot 12 kubieke meter per hectare per uur. Dat is een aanzienlijk verschil.' Verder ziet de ondernemer goede mogelijkheden voor peilgestuurde drainage en het verbeteren van de bodemkwaliteit. 'Door peilgestuurde drainage wordt het bodemwater met behulp van gekoppelde drains en een regelbare put vastgehouden en kan het vervolgens worden geïnfiltreerd.

Meerjarig proces

Op die manier kan de zoetwatervoorraad in de bodem worden gebruikt om beregening uit te stellen. Maar ook een goede bodemkwaliteit is belangrijk. Grondverbetering is een meerjarig proces. Wanneer het organisch stofgehalte in de bodem op een goed niveau is, komt er meer bodemleven in de grond. Daardoor verbetert het vochtvasthoudend vermogen van de bodem, waardoor deze minder snel uitdroogt.

'Een ander innovatief voorbeeld om het waterverbruik te verminderen, is het gebruik van een beslissingsondersteunend systeem (BOS). Dit systeem adviseert agrariërs, op basis van satellietbeelden in combinatie met de weersverwachting, wanneer zij het beste kunnen beregenen. Daarbij kan tevens gebruik worden gemaakt van sensoren in de bodem, die bijvoorbeeld bodemvocht en verdamping meten. 'Met deze vorm van precisielandbouw kunnen boeren precies zien wanneer en hoeveel ze moeten beregenen om tot een optimaal resultaat te komen.'

Openstelling

Volgens de fruitteler is het goed dat Waterschap Rivierenland betrokken is bij het opzetten van de stimuleringsregeling. 'Het waterschap speelt samen met de andere overheden een belangrijke rol in dit proces. Want we krijgen in de toekomst waarschijnlijk niet alleen vaker te maken met watertekorten, maar ook met periodes van overvloedige regenval.
'Daarom moet er eveneens gekeken worden naar de aanleg van waterbergingsplaatsen in het Land van Maas en Waal, waar zoet water tijdelijk kan worden opgeslagen. Daarmee kunnen fluctuaties in de toekomst beter worden opgevangen.'

Investeringen in maatregelen met een potentieel hoog (>15-20 procent) waterbesparend effect of hoge mate van innovativiteit zijn 40 procent subsidiabel. Maatregelen met een lager waterbesparend effect zijn 25 procent subsidiabel. Het is de bedoeling dat de regeling dit najaar wordt opengesteld, formele besluitvorming is momenteel in voorbereiding. Het project heeft een looptijd tot 2021.

Informatie

Voor meer informatie de stimuleringsregeling kunnen telers contact opnemen met specialist Bodem en Water Johan Elshof (johan.elshof@zlto.nl), projectleider Bodem en Water Bart Bardoel (bart.bardoel@zlto.nl) of met Jessi de Coninck van Waterschap Rivierenland (j.de.coninck@wsrl.nl).