Lid worden!

NCB Participaties

NCB Participaties is de investeringsmaatschappij gelieerd aan ZLTO. Al 120 jaar werkt zij met het doel om met strategische investeringen de positie van de Nederlandse land- en tuinbouw in de wereld te versterken.

NCB Participaties

Zo heeft ZLTO aan de wieg gestaan van menig bedrijf in de voedsel- en agrisector in Nederland, bedrijven die tot op de dag van vandaag hun bijdrage leveren aan markt en maatschappij.

De investeringsactiviteiten opereren in het verlengde van de ZLTO-doelstellingen. Deze richten zich op het creëren van een zo duurzaam mogelijke positie van ondernemers in de groene ruimte.

Unieke verbindingen

NCB Participaties is uniek. Uniek in de verbintenis tussen financiële middelen, kennis van land- en tuinbouw als een van de meest succesvolle bedrijfssectoren van Nederland, en het netwerk op maatschappelijk en bestuurlijk niveau. Dit is een krachtig drieluik, dat inmiddels heeft geleid tot een aantoonbare meerwaarde voor een scala aan bedrijven en bedrijfsinitiatieven.

Leidend motief is verbetering van de inkomenspositie van ZLTO-leden. Omdat onze overwegingen altijd strategisch van aard zijn, zijn veel van de investeringen lange termijn. NCB Participaties kent geen expliciete exit-strategie: deze is afhankelijk van hoe het strategisch belang zich ontwikkeld.

Strategisch

De portefeuille is samengesteld uit strategische participaties in met name de verwerkende industrie in de food- en agrosector. NCB Participaties is lid van de Nederlandse Vereniging van Participatie (NVP) en onderschrijft de gedrags- en lidmaatschapscode.