jt-1211-geiten

Melkgeitenhouderij

De vakgroep LTO Melkgeitenhouderij behartigt de belangen van de LTO leden geitenhouders. Wij doen dit via de regionale organisaties, ZLTO, LLTB en LTO Noord en de lokale afdelingen.

De vakgroep LTO Melkgeitenhouderij bestaat uit een voorzitter (Jeannette van de Ven) en vertegenwoordigingen uit de regionale LTO-organisaties. Elk vakgroeplid heeft de verantwoordelijkheid voor een bepaald thema. De vakgroep werkt zowel regionaal als landelijk samen met verschillende stakeholders om tot resultaten te komen. Daarbij is de vakgroep eveneens vertegenwoordigd in het Platform Melkgeitenhouderij.

Er worden met enige regelmaat diverse activiteiten georganiseerd, zowel landelijk als regionaal. Via de Nieuwbrief informeert de voorzitter wekelijks wat het laatste nieuws vanuit de sector is. Deze nieuwsberichten worden ook op deze site vermeld. Indien je vragen of opmerkingen hebt kun je deze aan de vakgroep kenbaar maken.

De vakgroep zoekt de dialoog met nationale, provinciale en lokale overheden om ruimte in ondernemerschap mogelijk te maken. Wij vertegenwoordigen onze leden daar en waar belangen aan de orde zijn. Verder organiseren wij lokaal via de afdelingen en regionaal in het ZLTO-gebied tal van bijeenkomsten. Wekelijks worden de leden geïnformeerd via de digitale ZLTO Nieuwsbrief over actuele zaken en standpunten. Ook via de Nieuwe Oogst, website en direct via de mail worden de leden op de hoogte gehouden. Uiteindelijk staat de vakgroep voor alle ZLTO-leden om hun belangen te behartigen.

Feiten over geiten

Heb je een open dag of een bijeenkomst waarbij je graag mensen meer informatie geeft over de melkgeitenhouderij? Dan kun je de folders ‘Feiten over Geiten’ aanvragen, met hierin alle basisinformatie over de melkgeitensector. Download de folder hier.

Stuur een mailtje naar kathelijne.de.wit@zlto.nl met je adresgegevens en het aantal folders dat je wil ontvangen en wij sturen het op.

Meer over

Producten en diensten

Onze leden vertellen

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod

Documenten

Blogs

Meer blogs

Projecten

Links

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Platform Melkgeitenhouderij

Op 2 januari 2017 is het Platform Melkgeitenhouderij opgericht door de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) en LTO Nederland (LTO) als ketenorganisatie van de geitenzuivelsector. Het Platform Melkgeitenhouderij is een antwoord op het wegvallen van de specifieke taken die het Productschap Zuivel had. Het Platform Melkgeitenhouderij financiert sectorspecifieke projecten op het gebied van marktinformatie, voedselveiligheid, diergezondheid en duurzaamheid.

Het Platform Melkgeitenhouderij geeft ook richting aan onderzoek dat van belang is voor de geitenzuivelketen. Voorbeelden zijn het paratuberculose project in de melkgeitenhouderij en het verbeteren van de afzet van geitenbokkenlamsvlees.
Op de website www.platformmelkgeitenhouderij.nl is meer informatie te vinden over de projecten en over de inschrijving van de nieuwsbrief.      

Met deze samenwerking wordt ingezet op het in stand houden en verder door ontwikkelen van de mogelijkheden en kansen van de geitenzuivelketen. NGZO en LTO besluiten gezamenlijk over de thema’s die door het Platform Melkgeitenhouderij worden opgepakt. De vakgroep LTO Melkgeitenhouderij behartigt de belangen van de Nederlandse melkgeitenhouders. NGZO is de belangenbehartiger van de Nederlandse verwerkers en inzamelaars van geitenmelk.

Meer grip met GRIB (Geiten Rendement in Beeld)

LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij nam met zes voerleveranciers, ondersteund door automatiseringsbedrijf ELDA, het initiatief om te komen tot een instrument voor het vergelijken van bedrijfstechnische cijfers waarmee je als melkgeitenhouder nog beter kunt sturen op resultaten. Dit programma GRIB draait nu enkele jaren en circa 25 procent van de melkgeitenhouders in Nederland doet mee, dat wil zeggen levert technische cijfers aan voor de vergelijking. Ook de deelnemende voerleveranciers verstrekken cijfers. Doel voor 2016 is om het aantal deelnemers verder op te schalen en het systeem verder te professionaliseren.

Nieuwsbrief GRIB juni 2017
Nieuwsbrief GRIB november 2016
Nieuwsbrief GRIB mei 2016

Start Duurzame GeitenZuivel Keten (DGZK)

De vakgroep LTO Melkgeitenhouderij en de NGZO, dragende organisaties van het Platform Melkgeitenhouderij, hebben opdracht gegeven voor de start van de Duurzame GeitenZuivel Keten.
De stappen uit de Uitvoeringsagenda Duurzame GeitenZuivel Keten worden nu verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Het gaat om Mineralen & Energie, Markt & Keten, Gezondheid van mens & dier en Maatschappij & Omgeving. De melkgeitensector heeft de ambitie voor een duurzame productie van geitenmelk en de daaruit vervaardigde zuivelproducten. Duurzaamheid betekent dat geproduceerd wordt met aandacht voor milieu, gezondheid, maatschappij en de portemonnee. Klik hier voor meer informatie over de Duurzame GeitenZuivel Keten. 

Uitvoeringsagenda Duurzame Geitenzuivelketen

uitvoeringsagenda duurzame geitenzuivel keten afbeeldingDe agenda is opgesteld in 2015 en geeft de gewenste ontwikkelrichting aan op het gebied van duurzaamheid binnen de geitenzuivelketen met hierbij de gewenste acties en prioriteiten, evenals benodigde middelen om uitvoering en implemtatie mogelijk te kunnen maken. Deze agenda is tot stand gekomen in opdracht van het Platform Melkgeitenhouderij.

Download hier de Uitvoeringsagenda.

Melkgeitenhouderij