banner innoveren

LTO Nederland

Een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde, voor een sector met meerwaarde. Dat is Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO).

LTO NL

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. Met succes: dankzij de grote bijdrage die boeren en tuinders leveren aan de economie, de werkgelegenheid, het landschap en het milieu, is de meerwaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw onmiskenbaar.

De Nederlandse land- en tuinbouw is bijzonder rijk geschakeerd met agrarische ondernemers verspreid over uiteenlopende dierlijke en plantaardige sectoren als akkerbouw, melkveehouderij, bollenteelt, glastuinbouw, boomteelt en varkenshouderij.

Via LTO Noord, ZLTO en LLTB is het merendeel van deze boeren en tuinders vertegenwoordigd via LTO. Met hun lidmaatschap onderstrepen zij de meerwaarde van de ondernemers en werkgeversorganisatie, die hun belangen op lokaal, regio­naal, nationaal en internationaal gebied effectief behartigt.