Veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en arbeidsmigranten

jt-0511-oogst--vroege-aardappel-03

Er spelen momenteel verschillende problemen bij arbeidsmigranten in verband met het coronavirus.

Er zijn zorgen over de arbeidsomstandigheden op de werkvloer, een gezonde en veilige huisvestingssituatie en de gevolgen van het virus voor registratie, ontslag en terugkeer.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een document opgesteld met daarin veelgestelde vragen en antwoorden.

 

Vertalingen

Daarnaast willen we u graag wijzen op de vertaling van de voorzorgsmaatregelen van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig

Het coronavirus moet geen aanleiding zijn voor slecht werkgeverschap. Arbeidsmigranten moeten toegang hebben tot zorg en hun zorgpas en werkgevers moeten alle nodige maatregelen treffen om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Het stopzetten van huisvesting als er geen werk is, is op dit moment onverantwoord zolang geen alternatief wordt geboden.

Het kabinet doet een dringend beroep op werkgevers die veel werken met arbeidsmigranten om hun verantwoordelijkheid te nemen en goed te zorgen voor de gezondheid van arbeidsmigranten, door hen bijvoorbeeld niet op straat te zetten als het werk stopt of de arbeidsmigrant ziek wordt. Dit is de oproep van het kabinet om de komende tijd goed voor elkaar te zorgen.