Distels - Hou ze in de gaten!!

images[1]

Ieder jaar is het weer raak. Boeren reageren op (dreigende) overlast van distels bij de buren. Die buur kan iedereen zijn. De wegbeheerder, de natuurbeheerder of natuurlijk je collega-boer of tuinder. 

Akkerdistel

Heel vervelend, want als je niet tijdig ingrijpt, waaien de pluizen van de akkerdistel over het land. Het jaar daarop kun je daar flink wat last van hebben. Om nog maar over de kosten te zwijgen als je moet bestrijden. En bleef het maar bij dat ene jaar!

Distelverordening

Ieder jaar is het weer raak. Boeren reageren op (dreigende) overlast van distels bij de buren. Die buur kan iedereen zijn. De wegbeheerder, de natuurbeheerder of natuurlijk je collega-boer of tuinder. 

Akkerdistel

Heel vervelend, want als je niet tijdig ingrijpt, waaien de pluizen van de akkerdistel over het land. Het jaar daarop kun je daar flink wat last van hebben. Om nog maar over de kosten te zwijgen als je moet bestrijden. En bleef het maar bij dat ene jaar!

Disteloverlast in de provincie Zeeland

Zeeland kent een provinciale Distelverordening, waarin staat dat beheerders hun terrein, 30 meter grenzend aan buren, distelvrij moeten houden. Toch is dit onvoldoende om overlast te voorkomen: 30 meter distelvrij is natuurlijk veel te weinig in een winderige provincie als Zeeland.

Bij (dreigende) overlast is het verstandig aan de bel te trekken door grondeigenaren en beheerders erop aan te spreken. Tegelijkertijd maak je daar melding van bij de gemeente. Want alleen dan komt het terug in jaaroverzichten en kan het politieke aandacht krijgen. Zie ook artikel Provinciale Natuurvisie inzake monitoring disteloverlest. (pag. 22)

Feitelijk begint de oplossing bij goed nabuurschap. Overleg over tijdige aanpak om latere problemen te voorkomen. Bij distelhaarden in natuurterreinen buiten de 30 meter-zone, waar de verordening niet van toepassing is, loont overleg met de terreinbeheerder. Collectief kan ook het afdelingsbestuur een rol vervullen in de onderhandeling.