Kringloopwijzer

Rundveehouderij 3

Over het jaar 2015 hadden enkel de bedrijven met een fosfaatoverschot de verplichting om de kringloopwijzer in te vullen. Over het jaar 2016 is er de verplichting voor alle melkveehouders om voor 15 mei 2017 de kringloopwijzer ingevuld en ingediend te hebben. Deze verplichting is opgelegd door de zuivelondernemingen. Voor meer informatie en het aanleveren van de kringloopwijzer kijk dan op www.dekringloopwijzer.nl. Een handleiding voor het invullen van de KringloopWijzer vind je hier.

Voordelen

Door meer inzicht te krijgen in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest kan er gestuurd worden op een betere benutting van de mineralen en daarbij verbeterede technische resultaten. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere grasopbrengst, minder mestafvoer en besparingen op voer- en kunstmest aankoop. Enkel het invullen van de Kringloopwijzer levert geen financieel voordeel op, wel de maatregelen die genomen worden naar aanleiding van de resultaten. Specialisten van ZLTO kunnen helpen om de resultaten van de kringloopwijzer om te zetten in besparingen.

De kringloopwijzer kan daarnaast door het jaar heen gebruikt worden als tool om een schatting te maken van onder andere het verwachte BEX-resultaat, hiermee worden verrassingen aan het einde van het jaar voorkomen.

OPTIcow

De Kringloopwijzer is ook een belangrijk onderdeel van OPTIcow. OPTIcow geeft deelnemers de mogelijkheid om bedrijfsresultaten inzichtelijk te maken en te vergelijken met andere bedrijven. Lees meer over OPTIcow.