Juridische procedure ZLTO- provincie Noord-Brabant

ZLTO voert op dit moment een juridische procedure tegen de provincie Noord-Brabant. Het doel: de provinciale Verordening natuurbescherming, die desastreuze gevolgen heeft voor Brabantse boeren, moet van tafel. Op deze manier komt ZLTO op voor de Brabantse veehouders.

Onze dagvaarding

De stukken die gebruikt worden in het proces, zijn vertrouwelijk. Deze kunnen we dus zolang het proces loopt niet openbaar maken. Er is wel een samenvatting. Deze vind je hier. (Exclusief beschikbaar voor ZLTO-leden)

Vertrouwen

ZLTO voert de rechtszaak samen met een aantal leden en met Linssen CS Advocaten. ZLTO en Linssen CS Advocaten zien de rechtszaak met vertrouwen tegemoet. De Brabantse stalemissies vormen slechts 19% van de totale depositie op de Brabantse natuurgebieden. Voor circa 80% zijn andere sectoren en andere bronnen de oorzaak voor de stikstofconcentraties. Voor die 80% gelden geen extra aangescherpte maatregelen. Dat is niet alleen oneerlijk, maar levert ook weinig milieuwinst op. Uit berekeningen van de provincie blijkt dat slechts 4-5% van de depositie afneemt.

Waarom voert ZLTO deze juridische procedure

In Brabant waren verdergaande afspraken gemaakt over het terugdringen van de ammoniakuitstoot. Vanaf 2010 gelden hier strengere regels voor nieuwe stallen. Bestaande stallen zouden in 2028 aangepast moeten worden. De provincie is deze afspraak niet nagekomen en heeft de datum voor het aanpassen van bestaande stallen vervroegd naar 2022. Met als gevolg dat enkele honderden Brabantse boerengezinnen ‘gedwongen’ moeten stoppen. ZLTO is het daar niet mee eens en voert een rechtszaak om de plannen teruggedraaid te krijgen. De ZLTO probeert ook via de politieke weg om de plannen aangepast te krijgen.