Innoveren ZLTO

Innoveren

Voor boeren en tuinders is stilstaan geen optie. Want stilstand is achteruitgang. De kiemkracht op het boerenbedrijf is bepalend voor succes in de toekomst. Daarom investeert ZLTO aan de wortel van innovaties op het erf. Dat doet ZLTO met o.a. innovatievouchers en financiering van innovatieve projecten. ZLTO is een knooppunt in nieuwe netwerken om innovaties tot bloei te brengen. Zo biedt ZLTO toegang tot design, hightech en logistiek en tot nieuwe netwerken in cultuur, zorg en recreatie. De deur van onze broedplaatsen van innovatie Agri&Food Plaza Den Bosch en Agri&Food Center Colijnsplaat staat altijd open. Wij geloven in vernieuwing bij de boer en op het erf!  

INNOVEREN, hoe doe ik dat?

Innovatiekracht is bepalend voor de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw. Voor ZLTO is dat reden om ondersteuning te bieden op allerlei fronten. Waarom ZLTO als innovatiepartner? We hebben kennis van het boerenbedrijf en de markt. Een omvangrijk netwerk met marktpartijen, overheidsorganisaties, samenwerkingspartners en financiers. We hebben veel kennis over en ervaring met innovatie. En als vereniging van boeren en tuinders is uw belang voor ons altijd doorslaggevend. Zo kunnen wij boeren en tuinders met een innovatievraag onafhankelijk adviseren. Jaarlijks kennen wij de ZLTO initiatiefprijs toe aan leden met een opvallend innovatie initiatief.

Samen vernieuwend boeren

Voor een toekomst met perspectief moeten boeren en tuinders verbinding maken met de wereld om hen heen. De designwereld bijvoorbeeld kan van grote betekenis omdat designers met een heel andere blik een vraagstuk van boeren en tuinders kunnen benaderen. Hierdoor ontstaan vernieuwende ideeën, concepten, innovaties en samenwerkingsverbanden die van grote waarde zijn. Samen vernieuwend boeren zit hem dan ook in samenwerking met verschillende sectoren, het opstarten van innovatieve initiatieven en de passie, trots en ondernemersgeest van de boeren en tuinders zelf.

Innovatiemakelaar

Ondernemers hebben vaak goede ideeën om hun bedrijf een nieuwe impuls te geven, maar weten niet altijd hoe ze deze kunnen omzetten in een goed resultaat. Ondernemers die een innovatie willen doorvoeren of de mogelijkheid willen onderzoeken tot vernieuwing van producten, diensten, processen of toepassingen kunnen met een innovatievoucher van ZLTO deze plannen versnellen. Voorbeelden hiervan zijn met behulp van een innovatiemakelaar het opstellen van een businesscase, het uitvoeren van technologisch onderzoek, productontwikkeling, marktonderzoek en advies.

Duurzame alternatieven

Binnen de agrarische sector liggen grote kansen op het gebied van duurzame alternatieven. Door hergebruik van grondstoffen en reststromen en het opwaarderen van producten zoals mest-, mineralen en biomassa ontstaan allerlei nieuwe technieken en toepassingen. Deze ontwikkeling zal in de toekomst leiden tot een groot aantal nieuwe banen in de metaal- en elektrotechniek en de agrarische sector. Ook de plaatsing van zonnepanelen, het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken naar nieuwe ontwikkelingen en de invoering het keurmerk Fair Produce Nederland zijn voorbeelden van duurzame ontwikkelingen binnen de sector.

ZLTO stimuleert innovaties op het erf

ZLTO wil innovatie op het erg aanmoedigen en aanjagen, daarom kunnen ondernemers Innovatievouchers aanvragen. Met de agri-innovatievoucher, ter waarde van 1.000 euro, wil ZLTO individuele boeren en tuinders een steuntje in de rug geven bij innovatie op het erf. ‘We willen laagdrempelige vernieuwing stimuleren aan de basis, op het erf’, lichtte ZLTO-directeur Elies Lemkes-Straver het idee achter de agri-innovatievoucher kort toe tijdens het ZLTO Congres. ‘Zo’n voucher is meer dan alleen een geldbedrag, leden die een voucher ontvangen, krijgen daarmee ook toegang tot kennis en netwerken.’
Voor meer informatie klik hier.

Contactpersonen

Subthema's

LTO Ledenvoordeel

Producten en diensten

Blogs

Meer blogs

Documenten

Onze leden vertellen

Projecten

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Innoveren