Hergebruik van water, drainage & infiltratie

‘Iedere boerenjongen loopt rond met ideeën’, zegt graszodenkweker Leon Steenbergen uit Vinkel. Zelf bedacht hij iets bijzonders, namelijk een systeem om water uit te natte gronden op te pompen en dit te gebruiken voor te droge gronden.

Leon SteenbergenBekijk het filmpje over 'Hergebruik van water, drainage & infiltratie'

Aan de oppervlakte zie je eigenlijk weinig van het inventieve infiltratiesysteem dat er sinds april ligt. De percelen van de familie Steenbergen liggen er allemaal keurig bij. Het gaat goed op de akkers. ‘Water brengt leven’, zegt Steenbergen. ‘Ik zie hier nu veel meer insecten en vogels.’
Dat is weleens anders geweest. Hoge en lage gronden kenmerken zijn bedrijf. Dit bracht hem op het idee om het drainagewater van de lage, natte gronden op te pompen naar de hoger gelegen gronden. Zo is er minder grondwater voor beregening nodig en belandt het water van de natte delen niet meer in het oppervlaktewater van de Groote Wetering.
Zijn idee kwam vorig jaar in een stroomversnelling toen hij aanklopte bij Waterschap Aa en Maas. Het paste bij het Deltaplan Hoge Zandgronden. Daarmee wil het waterschap voldoende schoon grond- en oppervlaktewater voor de lange termijn borgen.

Meeprofiteren

‘Door deze samenwerking heb ik het systeem kunnen realiseren’, vertelt de kweker. ‘Het mes snijdt aan twee kanten. Zo streeft het waterschap naar niet te veel en niet te weinig water. Doordat mijn bedrijf hooggelegen is, kan het drainagewater via een slotenstelsel naar het achterland. Andere ondernemers en de natuur kunnen meeprofiteren.’
Spelenderwijs komt Steenbergen erachter hoe het infiltratiesysteem werkt. ‘Niemand wist vooraf wat er bijvoorbeeld gebeurt met de grond als je er water inpompt.’
In zijn bedrijfsvoering merkt hij dat hij constanter kan produceren. ‘De kern van het verhaal is dat ik water kan vasthouden en het pas benut wanneer de grond erom vraagt.’
Wat begon als een eenvoudig maar effectief plan is uitgegroeid tot een succesvolle watervoorziening die te kopiëren is in andere gebieden. Steenbergen is er best trots op. ‘Iedere boerenjongen loopt rond met ideeën. Ik zeg: ‘Kom ermee voor de dag’ en zoek de juiste samenwerkingspartners.’

Stem op dit initiatief!