Banner initiatiefprijs_bewerkt-1

ZLTO Initiatiefprijs

De ZLTO Initiatiefprijs gaat naar leden die werken aan vernieuwende, originele dan wel duurzame initiatieven ter verbetering van de markt of de maatschappelijke positie van ondernemers in de groene ruimte. De drie genomineerden van dit jaar zijn Paulien Rutgers met haar boek 'Help mijn juf is een paard', Peter van Agt met de eerste kipcaravan in Nederland en Leon Steenbergen die zijn drainage probleem heeft omgezet in iets positiefs.

De drie initiatieven van dit jaar vind je hieronder, bekijk de filmpjes en stem op jouw favoriet! 

Help mijn juf is een paard

Initiatief van Paulien Rutgers

Paulien Rutgers uit Etten-Leur werkt sinds 2004 met het ondersteunend inzetten van paarden bij interventies die tot doel hebben om kinderen met specifieke hulpvragen tussen de 4 en 18 jaar te stimuleren zich verder te ontwikkelen.

Meer dan de helft van deze kinderen kampt met schooluitval en/of risicovol gedrag. Ze hebben op één of meerdere executieve functies (hogere controlefuncties van de hersenen) ondersteuning nodig met daarbij een terugkoppeling naar het gezin en de school. Steeds weer bleek dat paarden een positief effect hebben op het leervermogen, de zelfreflectie en de bewustwording van deze kinderen. Dit vroeg om gedegen literatuuronderzoek over het waarom van deze krachtige werking.

Dit bracht Paulien Rutgers op het idee om het boek ‘Help, mijn juf is een paard!’ te schrijven. In het boek brengt ze al haar ervaring en de resultaten van haar zoektocht naar de verklaring voor het effect dat paarden hebben, samen. Ze combineert in haar boek zorg én therapie. Ze maakt de zorg meetbaar en geeft de lezer tools voor de praktijk. Daarnaast zijn de technieken niet alleen toepasbaar met paarden als instrument; Rutgers heeft op haar zorgboerderij ook een koe, konijnen en andere dieren.

Met haar boek wil Rutgers andere agrarische ondernemers inspireren om op deze manier te werk te gaan en zo meer kinderen kunnen helpen.

 

Stemmen

 

Kipcaravan

Initiatief van Peter van Agt

Pluimveehouder Peter van Agt uit Oirschot bedacht een innovatieve installatie voor een nieuw concept van kleinschalige voedselproductie, -beleving en –aankopen in een (semi) landschappelijke omgeving. Met de Kipcaravan geeft hij een bijzondere en unieke uitstraling aan het uitloopgebied van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen in Brainportregio Eindhoven.

De kippen uit de kipcaravan scharrelen in de natuur en er wordt geen antibiotica gebruikt. Als het begint te schemeren gaan de kippen zelf op stok en de deuren van de caravan sluiten geheel automatisch. Met een app op zijn telefoon kan Van Agt de caravan op afstand bedienen.

Mensen met een bijzondere arbeidskans rapen de eitjes, voorzien ze van een stempeltje en plaatsen ze in de ei-automaat. Naast de Kipcaravan staat op het terrein ook de ‘Mmmm EGG Drive’. Deze mobiele unit biedt de omwonenden de mogelijkheid om de Groene Woud-eieren direct te kopen.

De Kipcaravan is een bewezen concept. Inmiddels wordt gewerkt aan meerdere kipcaravans.

Van Agt hoopt met zijn concept burgers te kunnen laten genieten van eitjes die gelegd zijn door kippen die in de natuur scharrelen, natuurlijk voedsel krijgen en worden geraapt door mensen met een bijzondere arbeidskans.

 

Stemmen

Hergebruik van water, drainage & infiltratie

Initiatief van Leon Steenbergen

Voor graszodenkweker Leon Steenbergen uit Vinkel werd de kiem voor zijn initiatief gelegd door het feit dat hij aan de ene kant van zijn bedrijf last had van te natte gronden en te droge gronden aan de andere kant.

Dit bracht hem op het idee om het drainagewater van de lage, natte gronden op te pompen naar de hoger gelegen gronden. Zo hoeft hij op de droge gronden minder kostbaar grondwater te verspillen voor beregening.

Dit idee heeft Steenbergen besproken met het waterschap Aa en Maas en na goed ondernemerschap, onderhandelen en vooral niet opgeven hebben zij de handen ineengeslagen en is het plan gerealiseerd. Onder andere bij landgoed De Berkt werd de slotgracht lokaal gevoed door relatief hoog waterpeil via laag gelegen landbouwgrond. Die route is nu niet meer nodig omdat het water nu via het nieuw aangelegde systeem naar achterliggend gebied wordt geleid.

Steenbergen wil met zijn initiatief jonge boeren uitdagen en inspireren om hun ideeën te realiseren, door samenwerkingen te zoeken met bijvoorbeeld het waterschap. Steenbergen toont met zijn doorzettingsvermogen dat opgeven geen optie is.

Stemmen

Achtergrond informatie

Al sinds jaar en dag wordt de ZLTO Initiatiefprijs uitgereikt. Dat is dit jaar niet anders. De ZLTO Initiatiefprijs 2017 wordt uitgereikt op donderdag 14 december tijdens het ZLTO Congres.

Thema’s

Meer dan in de jaren hiervoor ligt de nadruk van de initiatieven dit jaar op de thema’s rond voedselzekerheid, gezondheid, klimaat en vitaal platteland.
De druk op de land- en tuinbouw is voelbaar en dit vraagt om een vernieuwende manier van boeren. Ingegeven door de maatschappelijke relevantie, maar ook door de veranderende omstandigheden waarin boeren en tuinders hun werk doen, zorgt deze druk juist voor innovatie en slimme ingevingen.

Jury

De jury van de ZLTO Initiatiefprijs is dezelfde als vorig jaar, met ZLTO-directeur Elies Lemkes, directeur Mirjam Mol van Pivot Park, de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat en directeur Jorrit Kiewik van Youth Food Movement (YFM).
De jury beoordeelt initiatieven onder meer op hun bijdrage aan de verbetering van de marktpositie van de ondernemer en de verbetering van de positie in de maatschappij. Ook kijkt ze naar originaliteit, haalbaarheid, opschaalbaarheid, vernieuwende aanpak en samenwerking.

Bekendmaking

De drie genomineerden zijn inmiddels bekend en strijden om de juryprijs en de publieksprijs. Het ZLTO Congres, het evenement waarop deze prijzen worden uitgereikt, is op 14 december 2017. Zoals gebruikelijk wordt dit georganiseerd in 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch.