Lid worden!

Update: hoogwater in stroomgebied Maas en Waal, voorkom en inventariseer schade

De piek van het wassende hoogwater in het stroomgebied van de Maas en de Waal wordt de komende dagen verwacht. Het is lastig om exact vooraf in te schatten hoe hoog het water komt, rivieren buiten hun oevers treden of wachtbekken en uiterwaarden onder water zullen lopen. Daarom is het vooraf goed om het zekere voor het onzekere te nemen. Voorkom en inventariseer schade aan vee, gewassen, machines en gebouwen. ZLTO houdt van uur tot uur vinger aan de pols en voert actief overleg met de waterschappen. In dit ledenbericht geven we een update.

Actuele waterstand

In de media valt te lezen dat veel boeren en burgers in Limburg nogal verrast werden door het wassende water. Check daarom zelf regelmatig de actuele waterhoogte in uw stroomgebied op de website van Rijkswaterstaat: https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte/. De piek van het hoogwater in Land van Cuijk, Rijk van Nijmegen, Land van Maas & Waal, Heusden & Altena, de Bergsche Maas  en de Noordwaard verschuift met de stroom mee. Het hoogste punt bij het begin van onze provinciegrens wordt verwacht in de loop van zondag op maandag (nacht).

waterhoogte 17-7 1300 uur.pngBron: Rijkswaterstaat Waterinfo

Wees alert

Boeren in het rivierengebied zijn alert. ‘We informeren elkaar via een appgroepje’, zegt Herbert Verploegen, afdelingsvoorzitter van ZLTO Rijk van Nijmegen. ‘We hebben continu contact met waterschap Rivierenland. Zondag of maandag wordt de hoogste stand verwacht bij Lobith, waar de Waal ons land binnenkomt. Afhankelijk daarvan kunnen we per dijkvak inschatten hoe hoog het water komt te staan.’ Volgens Verploegen hebben de meeste boeren hun vee in de uiterwaarden uit voorzorg al binnengehaald. ‘Het meeste vee is zo goed als weg. De betreffende veehouders zijn zelf natuurlijk heel alert, maar uit voorzorg hebben we hen via de ledenapp wel gewaarschuwd voor mogelijk ondergelopen uiterwaarden.’

Het waterschap houdt met man en macht dijkinspecties. Zo is zaterdagmiddag het Dagelijks Bestuur van waterschap Brabantse Delta op pad in de Overdiepse Polder. Daar hebben ze ook overleg met de boeren in de polder. De kans dat het peil van de Bergsche Maas zodanig hoog wordt dat het de polder instroomt is momenteel kleiner dan gisteren werd verwacht. Toch houdt het waterschap graag vinger aan de pols.

Schade

ZLTO adviseert boeren om zoveel als mogelijk preventieve maatregelen te nemen om het water versneld af te voeren en dit vast te leggen op foto en video. Zo kun je, in geval van calamiteit, aantonen dat je alles eraan gedaan hebt om overlast te voorkomen. Bovendien helpt dit bij het voorspellen van volume en kostenpost aan schade (later bij de verzekeraar). De verantwoordelijkheid voor onderhoud aan duikers ligt meestal bij de grondeigenaar. Schroom niet toch energie te steken in het vrijmaken van de duikers om schade aan gewassen te voorkomen. Meld ook tekortkomingen aan het watersysteem (zoals maaibeheer) waar nodig bij waterschap of gemeente. Ook als het gaat om eventuele stuwen die nu wellicht beter lager kunnen dan ze nu staan.

Nood

ZLTO houdt contact met de Veiligheidsregio. Zodra wij updates krijgen van de Veiligheidsregio, brengen wij u via deze ledenupdate op de hoogte. ZLTO is altijd dichtbij. Boeren helpen boeren natuurlijk zoveel mogelijk. Bij nood kunnen leden contact zoeken met relatiemanager Herman Heuver (herman.heuver@zlto.nl, 06-21 23 25 86) of waterspecialist Johan Elshof (johan.elshof@zlto.nl, 06 – 29 52 02 60). Uiteraard kunnen leden ook altijd terecht bij de lokale ZLTO-afdeling. Voor sociale hulp is onze sociaal adviseur Adri van de Plas bereikbaar (adri.van.de.plas@zlto.nl, 06 – 21 21 24 47). Voor algemene vragen staat onze ZLTO Infolijn altijd open (info@zlto.nl).

 

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

2
Akkerbouw
17
2
Biologische land
18
2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Fruitteelt
20
2
Glastuinbouw
21
2
Konijnenhouderij
22
2
Melkgeitenhouderij
23
2
Melkveehouderij
2
2
Multifunctionele landbouw
24
2
Paardenhouderij
25
2
Paddenstoelenteelt
27
2
Pelsdierenhouderij
28
2
Pluimveehouderij
26
2
Schapenhouderij
29
2
Varkenshouderij
30
2
Vleeskalveren
31
2
Vleesveehouderij
142
2
Vollegronds tuinbouw
32
1
Water
3
4
Water en Bodem
49