Harrie stelt zich voor

Effe voorstellen,

Hallo, ik ben ZLTO bestuurder Harrie Swinkels.

Harrie Swinkels

Mijn vrouw en ik zijn woonachtig aan de Slievenstraat in Someren. Waar we een melkveebedrijf runnen samen met mijn ouders.

Ik vertegenwoordig de rundveehouders namens het bestuur. Hier probeer ik een schakel te zijn tussen onze leden en de LTO bestuurders. Die landelijk gezien onze belangen behartigen. Mochten er dus vragen zijn over dingen die leven of een andere mening hebben dan de koers die wordt gevaren, schroom niet en trek aan de bel.

Verder houdt ik me bezig met de portefeuille “Water”. Dit is een drukke taak. Zeker gezien de overlast van 2014 en 2016, maar ook de droogte van 2018. We steken hier dus ook veel tijd in om met waterschappen en gemeentes tot een oplossing te komen.                                                                                                  

We sturen aan om de stuurbaarheid te verhogen en de overlast te beperken. Hierbij staat de waterkwaliteit centraal. Er zijn tal van werkgroepen die in elk gebied naar een oplossing zoeken. We proberen hier de geluiden van onze leden naar voren te halen en sterk te staan voor de landbouw. Als er zaken zijn die je nog niet opgelost zijn, of waar je tegen aan loopt. Meld dit. Dan kunnen we er ons best voor doen om tot een goede oplossing te komen.

Ik zet me in als bestuurder voor een goede schakel tussen lid en onze bestuurders/overheid. En wil hiermee bereiken dat de toekomst/ontwikkelingsruimte voor landbouw behouden blijft.

Groet Harrie Swinkels