Lid worden!

Gydo stelt zich voor

Ik ben Gydo van den Boomen en vanaf het voorjaar van 2018 heb ik me aangesloten bij het bestuur van ZLTO Someren. Ik hoop dat mijn betrokkenheid bij onze lokale afdeling voor alle partijen goed is en meerwaarde heeft voor zowel mij als ZLTO Someren.

Sinds het afronden van opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness aan de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch ben ik volledig gaan werken op het ouderlijk bedrijf. Het werk en het ondernemen wat bij ons vleeskuikenbedrijf hoort, past mij erg goed. Ik heb de ambitie om het familiebedrijf in de toekomst voort te zetten.

Ondernemen stopt echter niet bij de erfgrens. Het is in mijn ogen heel belangrijk dat je je als jonge boer naar buiten toe ook laat zien. Door het bestuur van ZLTO Someren te komen ondersteunen, hoop ik een klankbord te kunnen zijn voor andere boeren. Daarnaast hoop ik de betrokkenheid bij ZLTO Someren voor extra variatie en uitdaging zorgt binnen mijn ondernemerschap.

Alle boeren en tuinders gezamenlijk maken de agrarische sector. Samenwerken en elkaar ondersteunen is met het oog op de toekomst van de sector funest. Door mezelf actief in te zetten in onze lokale afdeling van het ZLTO hoop ik mijn steentje bij te dragen aan onze gezamenlijke sector.