Bestuur en contact

 20 februari 2018 : Op de jaarvergadering jl. zijn er wat bestuurswisselingen geweest. Gerard en Ronnie waren aftredend en niet meer herkiesbaar. Gerard kreeg voor zijn verdiensten een gouden speld uitgereikt door Remco Beekers.

 

 

 

 

Het bestuur bestaat uit :
* Corne Foesenek- Voorzitter, bestuurslid                
* Arjan Aarts - Vice voorzitter, bestuurslid
* Nanda Dekkers- Maatschappij, Bestuurslid                                                                      *Angelien Vriends - Ruimtelijke Ordening, bestuurslid 
* Marc Jaspers -Bestuurslid
* Peter Schrauwen - Penningmeester
* Rene Dekkers - Secretaris / Notulist

 

 Daarnaast zijn er een aantal mensen aanspreekpunt voor sectoren en functies

* Corne Foesenek - Vollegrond tuinbouw.

* Kees van den Broek - Glastuinbouw

* Peter  Schrauwen - Boomteelt

* Marc Jaspers - Veeteelt.

* Rinus Koulil - Agrarische Natuurvereniging.

* Jorien Schrauwen - Onderhoud Facebook.

* Jacqueline Meesters - Onderhoud Website.

Heeft u een vraag, suggestie of opmerking, mail die dan naar zltorucphen@zlto.nl of bel naar 0165-364451 of 06-22976634. We zorgen ervoor dat het dan op de juiste plaats komt.

 Postadres secretariaat ZLTO Rucphen,  Achterhoeksestraat 79,  4715PW Rucphen