Brandblusserkeuring

Keuringsfirma: Vanaf 2016 hebben we een contract met NL Brandbeveiliging. Zij hebben de werkzaamheden overgenomen van de firma Schippers uit Bladel.

Tarieven:
Speciale afspraak tarieven ZLTO collectief:
- 1-4 stuks: € 11,- per stuk
- 5 stuks of meer: prijs volgens folder -/- 10%
- Nieuwe brandblussers: prijs volgens folder.
(Staffel geldt per type blusser over alle deelnemers per keuringsjaar.)
- De prijs van de keuring voor een brandblusser en voor een slanghaspel is hetzelfde
- Alle prijzen zijn excl. BTW en incl. voorrijkosten en verzegeling.

Keuringsperiode en plaats: Elke 2 jaar op het eigen erf in de maand juni op een door NL Brandbeveiliging bepaald tijdstip. Dient de keuring jaarlijks plaats te vinden dan nadrukkelijk vermelden bij opgave.

Na inspectie/onderhoud ontvangt u van NL Brandbeveiliging een factuur.

Voorwaarden:
-
Brandblussers dienen op de aangegeven datum bezemschoon klaar te staan, verzameld op 1 plaats. Wanneer dit niet het geval is, worden aan de deelnemer € 20,- voorrijkosten in rekening gebracht.
- Indien een brandblusser afgekeurd wordt, wordt door NL Brandbeveiliging een nieuwe geleverd. De keuringskosten voor de afgekeurde blusser worden dan niet in rekening gebracht. Als u geen nieuwe brandblusser wenst, worden de keuringskosten wel in rekening gebracht.
- Leden die al een keuringscontract hebben lopen via NL Brandbeveiliging kunnen dit contract niet opzeggen en dus geen gebruik maken van deze aanbieding.

Aanmelden:
Kan tot uiterlijk 1 mei van het jaar waarin er gekeurd dient te worden bij M. Mens - Vos, secretaris ZLTO Roosendaal, bij voorkeur via e-mail: zltoroosendaal@zlto.nl  o.v.v.
- naam
- adres
- postcode + woonplaats
- mobiel telefoonnummer, eventueel ook vast nummer
- e-mailadres
- aantal brandblussers
- aantal slanghaspels
- evt. ander adres keuringslocatie