Bestuurslid: Marieke van Beers-Uijen

Even voorstellen

marieke

In het kort iets over mijzelf en mijn ambities binnen het bestuur van het Rijk van Nijmegen. Mijn naam is Marieke van Beers-Uijen, 38 jaar en getrouwd met Koen. Trotse moeder van drie jongens: Jesse, Daan en Bas. In Niftrik hebben we een gemengd bedrijf met als hoofdtak fokzeugen, als neventakken vleesvarkens, (zoog)koeien en akkerbouw. Grond wordt gebruikt voor voederwinning van de dieren en voor het aanwenden van mest. Eigen tarwe wordt gevoerd aan de biggen en het stro wordt gebruikt in de strostal voor de dragende zeugen. Wij proberen de mineralenkringloop binnen het bedrijf zo goed mogelijk sluitend te krijgen.

Mijn roots liggen in het land van Maas en Waal. Ik ben opgegroeid in Hedel (bekent van de paardenmarkt). Na de HAS ben ik in 2002 in dienst getreden bij Hendrix UTD als adviseur bedrijfsontwikkeling met specialisatie ruimtelijke ordening. Na de fusie in 2011 werd dit FarmConsult (Forfarmers B .V.).

In 2016 ben ik als beleidsmedewerker (parttime) in dienst bij de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV).

Boeren hebben ruimte nodig om te kunnen ondernemen. Voor die ruimte is het van belang dat boeren gezien en gewaardeerd worden door burgers. Contact leidt tot wederzijds begrip en waardering. Hierbij gaat het enerzijds om waardering van burgers voor de agrarische sector. Anderzijds gaat het om begrip en kennis bij ondernemers van beelden die burgers hebben en van wat zij belangrijk vinden. Ik ben overtuigd dat lokaal in positieve zin een verschil gemaakt kan worden. In mijn portefeuille vertegenwoordig ik omgevingsbeleid van de gemeente Wijchen. Ik zet mij graag in voor de belangen van specifiek de varkenssector.