Jan van Rulo

Bestuurslid, Boomteelt

Ik ben Jan van Rulo, 58 jaar oud en woonachtig in Oirschot.

Sinds maart maak ik deel uit van het bestuur Oirschot- de Beerzen als opvolger van Maarten van Overbeek voor de commissie boomteelt.

Ik heb samen met mijn vrouw en mijn zoon John een boomkwekerij met daarbij ook een gedeelte handel. John heeft de ambitie het bedrijf in de toekomst voort te zetten. De afzet van onze producten is voornamelijk naar Nederland, België en Duitsland. Ons bedrijf is opgericht in 1986.

Na het afronden van de middelbare tuinbouw opleiding, heb ik bij diverse bedrijven in de boomkwekerij gewerkt. Hiervan heb ik de laatste 5,5 jaar voordat ik zelfstandig werd, gewerkt met mensen met een beperking of verslaving, in een werkvoorziening in het midden van het land. Ook hier werkte ik op een boomkwekerij, waarbij ik enkele jaren de in-  en verkoop voor dat bedrijf regelde.

Zoals al eerder gezegd ben ik in 1986 zelfstandig geworden met de kennis die ik eerder opgedaan had bij de diverse bedrijven. Wij kweken voornamelijk heesters en coniferen in een breder assortiment en in een zware kwaliteit.

Vorig jaar heb ik ook in de werkgroep gezeten voor de toekomstvisie van Oirschot- de Beerzen. Dit was toch erg leuk om te doen: met verschillende sectoren aan tafel om van gedachte te wisselen over de toekomstige 5 tot 10 jaar.

Ik wil Maarten vanaf deze plek hartelijk danken voor het werk wat hij gedaan heeft in het bestuur. Dat werk zal ik proberen over te nemen en voort te zetten voor onze boomteeltsector.