over de afdeling

ZLTO Midden-Maasland behartigt de belangen van 250 leden. De  ZLTO afdeling omvat een gedeelte van de gemeente 's-Hertogenbosch en een gedeelte van de gemeente Oss. De afdeling bestaat uit de dorpskernen Geffen, Nuland, Vinkel, Rosmalen en Empel.Onze leden zijn actief op ruim 100 bedrijven. De intensieve veehouderij (varkens/kippen) is goed vertegenwoordigd in de afdeling naast ook de rundveehouderij. Daarnaast een aantal kleinere sectoren.  In het bestuur bestaande uit 9 personen en een secretaris/penningmeester is elk bestuurslid verantwoordelijk voor een of meerdere portefeuilles. Ook zijn er in de afdeling Midden-Maasland diverse commissies actief bezig om de belangen van de leden te behartigen in bv. bestemmingsplan buitengebied en andere ontwikkelingen in het buitengebied. Regelmatig is er overleg met de  wethouders en ambtenaren van beide gemeenten waar we toe behoren.
Er is een commissie vrouwennetwerk, welke zeer actief is voor speciaal de vrouwelijke leden. De commissie landbouw en samenleving houdt zich bezig met het sociale gebeuren binnen onze afdeling en de PR commissie verzorgt de ledeninfo en organiseert diverse activiteiten om de agrarisch sector met de gemeenschap te verbinden.  

Onlangs heeft in onze afdeling een commissie bestaande uit bestuur en betrokken leden een Visie geschreven met de titel “Vernieuwend Boeren"

Hierin wordt een visie gegeven op de ontwikkeling van de agrarisch sector in onze afdeling in de periode 2012-2020.
De agrarische ondernemers van Midden-Maasland zijn trots op hun bedrijven, de producten en diensten die ze leveren en de toegevoegde waarde die voor de maatschappij wordt gegenereerd.