Over de afdeling

Sint Michielsgestel

th

 

De ZLTO afdeling Sint-Michielsgestel behartigt de belangen van zo'n 70 boeren en tuinders uit de gemeente Sint-Michielsgestel. De overwegend gezinsbedrijven zijn actief in diverse sectoren. Naast een groot aantal melkveebedrijven, zijn er diverse varkenshouderijen, tuinbouwbedrijven en zelfs een kamelenmelkerij.

Net als in de gehele agrarische sector zijn ook in onze afdeling veel bedrijven die een steeds groter deel van hun inkomen verdienen door een neventak in de verbreding. Een aantal van deze bedrijven heeft zich verenigd in de ‘De Hertogboeren’ en hebben daar in enkele jaren tijd een echte merknaam van weten te maken.

Het werkgebied wordt doorsneden door de Zuid-Willemsvaart. Ten zuiden daarvan vind je veel tuinbouwbedrijven en bedrijven met verbreding en ten noorden bevinden zich meer bedrijven die in de primaire landbouw hun inkomen proberen te verdienen.

In het werkgebied heeft de natuurontwikkeling de laatste jaren een grote claim gelegd op de aanwezige landbouwgrond. De omlegging van de Zuid-Willemsvaart, het verbreden van de rijksweg N279 langs de Zuid-Willemsvaart en de aanleg van het Dynamisch beekdal van de Aa zijn enkele ontwikkelingen die de afgelopen jaren gespeeld hebben en nog spelen.

Als afdeling zetten we ons in om al deze en alle andere ontwikkelingen die op de landbouw af komen zo goed mogelijk te volgen en waar mogelijk bij te sturen. Het agrarische belang op een goede wijze mee te laten wegen en daar waar mogelijk kansen voor bijvoorbeeld agrarische structuurversterking te benutten.

Het bestuur bestaat uit mensen die bedrijven hebben in de diverse sectoren en uit alle dorpskernen. Als bestuur proberen we door onze oren en ogen open te houden bij persoonlijke contacten met leden, een jaarvergadering, een gezinsdag, etc. om op die manier op te vangen wat er leeft bij onze collega’s. Periodiek is er overleg met het gemeentebestuur en verder zijn we vertegenwoordigd bij diverse overlegorganen.

Heb je tips, opmerkingen of andere zaken die je aan ons mee wilt geven, dan kun je ons bereiken via e-mail of bel/app/sms naar telefoonnummer 06-21232619.