Over ZLTO Laarbeek

Vervolg voorpagina

Als afdeling van ZLTO behartigen wij de lokale belangen van onze leden. Hiervoor onderhouden wij nauw contact met de gemeente, waterschap en andere belanghebbenden in ons werkgebied. De komende tijd zullen we ons hier vooral richten op de volgende zaken:

  • de "Blauwe Poort"

  • Project "Boer, Bier& Water

  • Zwijnenproblematiek

ZLTO Laarbeek heeft als werkgebied de 4 voormalige kerkdorpen nl. Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout. In 1997 gefuseerd in ZLTO afdeling Laarbeek. In dit gebied behartigen wij de belangen van zo'n 150 leden. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meerdere portefeuilles.

De afdeling Laarbeek werkt met 4 dorpscommissies, waardoor dorpsgerichte (sociale) activiteiten volop de aandacht krijgen. Zo houden we voeling met de verschillende kernen in ons werkgebied.

Gezinsdag: Natuurlijk spelen we ook een rol binnen de gemeenschap waarin we wonen en werken. Ook sociale activiteiten voor onze leden vinden we belangrijk. Daarom organiseren we als ZLTO onder meer een jaarlijkse gezinsdag voor onze leden en partners en/of potentiële bedrijfsopvolgers. Traditioneel begint de gezinsdag met een eucharistieviering. Vervolgens wordt een koffietafel aangeboden met daarna een ontspanningsmiddag. De avond staat vaak in het teken van het buurten en bijpraten van de leden onder het genot van een drankje en versnapering.

ZLTO Laarbeek heeft daarnaast nog een studieclub "rundveehouderij" die regelmatig een bijeenkomst organiseren. De diverse onderwerpen worden op die avonden besproken die vooral toegespitst zijn op de rundveehouderij.

Ook de agrarische vrouwen komen op gezette tijden bij elkaar voor een interessante bijeenkomst of uitstapje naar een evenement of bedrijf. Vier enthousiaste vrouwen hebben zitting in een werkgroep en zij organiseren deze festiviteiten.